Αυτό το άρθρο προσφέρει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Τι είναι η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment- SLI);

Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό λόγο (ομιλία) που αρχικά εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία, πριν από την επίσημη σχολική εκπαίδευση. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης του προφορικού λόγου ποικίλλει ευρέως μεταξύ των τυπικών νέων, τα παιδιά με SLI έχουν γλωσσικές δυσκολίες που είναι σαφώς εκτός του τυπικού εύρους και που μπορούν να διαγνωστούν από έναν Λογοθεραπευτή.

Μια ποικιλία συστατικών της ομιλίας μπορεί να επηρεαστεί από το SLI, συμπεριλαμβανομένης της γραμματικής και συντακτικής ανάπτυξης, π.χ.

  • χρήση σωστού ρήματος
  • σειρά λέξεων,
  • δομή προτάσεων, 
  • σημασιολογική ανάπτυξη (π.χ. γνώση λεξιλογίου),
  • φωνολογική ανάπτυξη (π.χ. φωνολογική επίγνωση ή επίγνωση των ήχων στην ομιλία). 

Τα παιδιά μπορεί να εκδηλώσουν δεκτικές δυσκολίες, δηλαδή δυσκολίες κατανόησης της γλώσσας, ή εκφραστικές δυσκολίες. Αυτές, συνήθως, δεν περιστρέφονται γύρω από τις κινητικές πτυχές της παραγωγής ή της άρθρωσης λέξεων. Για παράδειγμα, ένα παιδί του οποίου η μόνη διαταραχή είναι αυτή στη ροή της ομιλίας του (Τραυλισμός), δεν σημαίνει πως έχει SLI. Η συγκεκριμένη γλωσσική δυσλειτουργία είναι σχετικά συχνή, επηρεάζοντας το 5-10% των παιδιών προσχολικής ηλικίας και φαίνεται να έχει γενετική βάση σε πολλές οικογένειες.

Διαφοροποίηση SLI από άλλες διαταραχές

Οι δυσκολίες στην ομιλία σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα “δυσλειτουργιών”, όπως είναι:

Η συγκεκριμένη γλωσσική δυσλειτουργία διαφέρει από τις προηγούμενες συνθήκες. Αν και είναι πάντα σημαντικό να αποκλείσουμε τα προβλήματα ακοής, ως πηγή γλωσσικών δυσκολιών – συμπεριλαμβανομένης της κυμαινόμενης απώλειας ακοής, όπως αυτή που σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αυτιού – τα περισσότερα παιδιά με SLI έχουν φυσιολογική ακοή.

Επιπλέον, η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή δεν συνεπάγεται καθυστερήσεις στην γενικότερη ανάπτυξη. Τα παιδιά με SLI λειτουργούν εντός του τυπικού εύρους σε μη γλωσσικές δεξιότητες, όπως μη λεκτικές δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεξιότητες παιχνιδιού και αυτοβοήθειας (π.χ. σίτιση και ντύσιμο).

Τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν βασικές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο μη λεκτικές όσο και λεκτικές δεξιότητες, καθώς και ορισμένες χαρακτηριστικές συμπεριφορές (π.χ. επαναλαμβανόμενες κινήσεις, έλλειψη προσποίησης παιχνιδιού και άκαμπτη τήρηση των ρουτίνων)που δεν απαντώνται σε νέους με SLI.

Στέλλα Ζαντίδου

Στέλλα Ζαντίδου

Λογοθεραπεύτρια

Καλωσορίζουμε στην ομάδα των expert τη Στέλλα Ζαντίδου, κλινική Λογοθεραπεύτρια και υπεύθυνη του Πρότυπου Κέντρου Λογοθεραπείας «Φουρφούρι» στην πόλη της Καστοριάς. Το Φουρφούρι αποτελεί έναν όμορφο χώρο, φιλικό προς κάθε παιδί και την οικογένειά του. Στόχος της Στέλλας είναι η δημιουργία ομάδας, μέσω του τριγώνου παιδί- γονέας- θεραπευτής, για να επιτευχθούν πιο σύντομα και ολιστικά οι θεραπευτικοί στόχοι. Επίσης, οι δράσεις που πραγματοποιεί στον χώρο της, αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης και της ανάπτυξης της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων, μέσα από κατασκευές, μουσική και φυσικά, το παιχνίδι. Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας, αποτελεί η συζήτηση, καθοδήγηση και στήριξη του γονέα, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για το κάθε παιδί.

Διαβάστε περισσότερα