Πίνακας περιεχομένων

Ποια είναι τα σημάδια που υποδηλώνουν την ανάγκη φυσικοθεραπείας για το μωρό μου;

Αυτό το άρθρο πληροφορεί τους γονείς σχετικά με κάποια ενδεικτικά σημάδια που υποδηλώνουν την ανάγκη φυσικοθεραπείας για το μωρό τους, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση και πρώιμη παρέμβαση.

Τα σημάδια που υποδηλώνουν την ανάγκη φυσικοθεραπείας για το μωρό μου

Ποια είναι τα σημάδια του μωρού που υποδηλώνουν την ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση;

Ένα βρέφος μπορεί να εμφανίσει σημάδια, τα οποία γεννούν υποψίες στο γονέα σχετικά με την ανάπτυξη της κίνησής του. Μπορεί, δηλαδή, να παρουσιάζει έντονη δυσφορία ή και αδυναμία σε συγκεκριμένες θέσεις, να μην αλληλεπιδρά με τον αναμενόμενο τρόπο και να μην ακολουθεί τα αναπτυξιακά ορόσημα για την ηλικία του.

Ας δούμε μερικά από αυτά τα σημάδια, τα οποία αποτελούν ενδεικτικές αποκλίσεις για τους πρώτους μήνες ζωής του βρέφους και χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης από τον αρμόδιο γιατρό και τον παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή:

 • σφιχτός ή άκαμπτος κορμός και άκρα
 • δυσκολία και δυσφορία στην μπρούμυτη θέση  
 • στροφή κεφαλής προς μια μόνη κατεύθυνση
 • επίπεδη κεφαλή στο πίσω μέρος
 • αδυναμία διατήρησης της κεφαλής στη μέση θέση
 • αδυναμία στήριξης της κεφαλής ενάντια στη βαρύτητα
 • έντονο και μονότονο κλάμα χωρίς διακοπή και αιτία
 • δυσφορία και έντονο σφίξιμο κορμού στην αγκαλιά
 • αδυναμία να εντοπίσει έναν ήχο 
 • αδυναμία να ακολουθήσει ένα πρόσωπο ή ένα παιχνίδι
 • αδυναμία να συγκρατήσει ένα παιχνίδι 
 • απουσία αντίδρασης ή δυσφορία και έντονο κλάμα κατά την επεξεργασία των ερεθισμάτων (π.χ. απτικά)
Τα σημάδια που υποδηλώνουν την ανάγκη φυσικοθεραπείας για το μωρό μου

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθώ σε εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή για το μωρό μου;

Σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αποκλίσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την αδρή κίνηση του μωρού, η παραπομπή σε ειδικό θεραπευτή κρίνεται απαραίτητη. Ο αρμόδιος γιατρός, παιδίατρος ή παιδονευρολόγος και ο εξειδικευμένος παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής θα κρίνουν αν και με ποια συχνότητα χρειάζεται παρέμβαση.

Κάποιες από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο ένας γονέας να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή είναι:

 • προωρότητα
 • πλαγιοκεφαλία
 • ραιβόκρανο
 • σύνδρομα
 • εγκεφαλική παράλυση
 • καθυστέρηση των αναπτυξιακών σταδίων (π.χ. μπρούμυτα, ρολάρισμα, μπουσούλημα)
 • ασύμμετρη κινητική δράση

Πώς θα βοηθήσει η φυσικοθεραπεία το μωρό μου;

H ανάπτυξη της αδρής κίνησης είναι η βάση για την οργάνωση τόσο της λεπτής κίνησης όσο και της σωματογνωσίας και της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού, ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής του. 

Είναι καλό οι γονείς να γνωρίζουν ότι πρώτα οργανώνουμε την αδρή κίνησή μας και έπειτα οργανώνονται τα υπόλοιπα συστήματα (λεπτή κίνηση, συντονισμός, αντίληψη, συμπεριφορά). Οπότε, κάθε έλλειμμα και απόκλιση που παρουσιάζεται σε σχέση με την αδρή κινητική ανάπτυξη είναι πιθανό ότι θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα αναπτυξιακά στάδια της κίνησης, αντίληψης και συμπεριφοράς.

Η καθοδήγηση και η έγκαιρη παρέμβαση, όποτε κρίνεται απαραίτητη, από τον εξειδικευμένο παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως κατά την πρώιμη αυτή ηλικία. Ο παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής αξιολογεί την κατάσταση του βρέφους, διαχειρίζεται και θεραπεύει τις αποκλίσεις του, ενώ ταυτόχρονα δίνει οδηγίες για την αποκατάσταση τόσο της κινητικής όσο και της αντιληπτικής εξέλιξης του παιδιού.

Έτσι, η φυσικοθεραπεία, μέσα από τα κατάλληλα αισθητηριακά ερεθίσματα που δίνονται, θα βοηθήσει το παιδί να κατακτήσει τα ηλικιακά του ορόσημα και θα συμβάλλει στη βελτίωση όχι μόνο της κινητικής του ανάπτυξης, αλλά και της γνωστικής του ικανότητας. 

Αικατερίνη Δρογαλά

Αικατερίνη Δρογαλά

Μουσικοθεραπεύτρια, Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια

Η Αικατερίνη Δρογαλά είναι Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια NDT, DMI, SI, Clinical Pilates, και Μουσικοθεραπεύτρια, ΜΑ. Βασική της ιδέα, η προσέγγιση του κάθε παιδιού ολιστικά, καθώς πιστεύει ότι ψυχή και σώμα είναι δύο δυνάμεις άρρηκτα συνδεδεμένες, και όνειρό της, να δημιουργήσει έναν κόσμο γεμάτο αποδοχή, ενσυναίσθηση και τέχνη.

Διαβάστε περισσότερα

Blauw-Hospers, C. H., de Graaf-Peters, V. B., Dirks, T., Bos, A. F., & Hadders-Algra, M. (2007). Does early intervention in infants at high risk for a developmental motor disorder improve motor and cognitive development?. Neuroscience & Biobehavioral Reviews31(8), 1201-1212.

Blauw-Hospers, C. H., & Hadders-Algra, M. (2005). A systematic review of the effects of early intervention on motor development. Developmental medicine and child neurology47(6), 421-432.

Edwards, S. L., & Sarwark, J. F. (2005). Infant and child motor development. Clinical Orthopaedics and Related Research®434, 33-39. 

Hitoshi, K., Motomu, Y., Nami, S., & Yumi, M. (2018). Developmental process of children’s movement from a physiotherapeutic point of view: The necessity of physiotherapists of observing baby’s and infants’ behavior at medical check-ups. AINO JOURNAL16, 19-30.

Kara, O. K., Sahin, S., Yardimci, B. N., & Mutlu, A. (2019). The role of the family in early intervention of preterm infants with abnormal general movements. Neurosciences Journal24(2), 101-109.