Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η παιδιατρική φυσικοθεραπεία;

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία ασχολείται με την κινητική αποκατάσταση βρεφών, παιδιών και εφήβων με νευρολογικές, αισθητικοκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές. 

Ένας εξειδικευμένος παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής αξιολογεί, διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει ελλείμματα ή αποκλίσεις που υπάρχουν σε ένα παιδί, σε σχέση με την κίνηση, την κινητική του ανάπτυξη, τις κινητικές του δεξιότητες αλλά και την αντίληψη και  τη συμπεριφορά του.

Τι στόχο έχει η παιδιατρική φυσικοθεραπεία;

Η παρέμβαση της φυσικοθεραπείας, μέσα από την οργάνωση των βασικών αναπτυξιακών σταδίων, στοχεύει στην κινητική και αισθητηριακή επεξεργασία των ερεθισμάτων που λαμβάνει το παιδί από το σώμα αλλά και το περιβάλλον του, καθώς επίσης και στην προώθηση της λειτουργικότητάς του στην καθημερινότητά του.

Υπάρχουν εξειδικεύσεις στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία;

Υπάρχει ποικιλία στις θεραπευτικές μεθόδους της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας, οι οποίες είτε από μόνες τους είτε συνδυαστικά, μπορεί να οδηγήσουν σε θεαματικά θεραπευτικά αποτελέσματα όσον αφορά την οργάνωση της κίνησης και της συμπεριφοράς ενός παιδιού.

Ενδεικτικά, στις πιο διαδεδομένες μεθόδους συγκαταλέγονται: 

 • BOBATH-NDT
 • Sensory Integration – Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
 • PNF
 • Schroth  
 • Clinical Pilates
 • Tape Therapy
 • Prism Adaptation Therapy

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να απευθυνθώ σε παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παιδί έχει διαγνωστεί με κινητική, νευρολογική, αναπτυξιακή ή μυοσκελετική βλάβη και έτσι, έχει παραπεμφθεί για φυσικοθεραπεία από τον αρμόδιο γιατρό. 

Από την άλλη, συχνά υπάρχουν αποκλίσεις στα παιδιά σε σχέση τόσο με την κίνηση όσο και τη συμπεριφορά, χωρίς παθολογικά αίτια. 

Σε κάθε περίπτωση, η φυσικοθεραπεία δίνει λύση, είτε υπάρχει διάγνωση είτε όχι, θεραπεύοντας τα κινητικά ελλείμματα και εστιάζοντας στην προώθηση της λειτουργικότητας. 

Ενδεικτικά, σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν: 

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Προωρότητα
 • Σύνδρομα
 • ΔΕΠΥ
 • Αυτισμός
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Παιδικός καρκίνος
 • Ορθοπεδικές βλάβες
 • Δακτυλοβάμονες
 • Πλαγιοκεφαλία 
 • Ραιβόκρανο
 • Δυσκολία οργάνωσης αδρής κίνησης
Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία – όλα όσα πρέπει να γνωρίζω

Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί μου χρειάζεται παιδιατρική φυσικοθεραπεία;

Μερικά από τα σημάδια που φανερώνουν δυσκολία σε σχέση με την αδρή κίνηση ενός παιδιού είναι:

 • Καθυστέρηση αναπτυξιακών σταδίων (π.χ. μπουσούλημα)
 • Ασύμμετρη κίνηση
 • Βάδιση με στροφές ποδιών προς τα μέσα
 • Έντονη λόρδωση ή κύφωση
 • Αποδιοργάνωση ή δυσκολία προσαρμογής σε ξένο περιβάλλον 
 • Υπερκινητικότητα
 • Απτική αμυντικότητα
 • Δυσπραξία
 • Μειωμένη αντοχή
 • Φτωχή ισορροπία
 • Πτώσεις
 • Φτωχό ή μη οργανωμένο παιχνίδι

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο εξειδικευμένος παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής είναι αυτός που θα δώσει λύση και κατευθύνσεις σχετικά με την αποκατάσταση της κίνησης και τη συνολική οργάνωση του παιδιού.

Αικατερίνη Δρογαλά

Αικατερίνη Δρογαλά

Μουσικοθεραπεύτρια, Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια

Η Αικατερίνη Δρογαλά είναι Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια NDT, SI, Clinical Pilates, και Μουσικοθεραπεύτρια, ΜΑ. Βασική της ιδέα, η προσέγγιση του κάθε παιδιού ολιστικά, καθώς πιστεύει ότι ψυχή και σώμα είναι δύο δυνάμεις άρρηκτα συνδεδεμένες, και όνειρό της, να δημιουργήσει έναν κόσμο γεμάτο αποδοχή, ενσυναίσθηση και τέχνη.

Διαβάστε περισσότερα

 • Alexander, M. A., Matthews, D. J., & Murphy, K. P. (Eds.). (2015). Pediatric rehabilitation: principles and practice. Demos Medical Publishing.
 • Chen, C. C., Heinemann, A. W., Bode, R. K., Granger, C. V., & Mallinson, T. (2004). Impact of pediatric rehabilitation services on children’s functional outcomes. The American journal of occupational therapy58(1), 44-53.
 • Gordon, A. M., & Magill, R. (2016). Motor learning: application of principles to pediatric rehabilitation. Campbell’s Physical Therapy for Children Expert Consult-E-Book78.
 • King, G. (2017). The role of the therapist in therapeutic change: how knowledge from mental health can inform pediatric rehabilitation. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics37(2), 121-138.
 • King, G., Currie, M., Bartlett, D. J., Gilpin, M., Willoughby, C., Tucker, M. A., … & Baxter, D. (2007). The development of expertise in pediatric rehabilitation therapists: Changes in approach, self-knowledge, and use of enabling and customizing strategies. Developmental Neurorehabilitation10(3), 223-240.
 • Tecklin, J. S. (Ed.). (2008). Pediatric physical therapy. Lippincott Williams & Wilkins.