Βίντεο

Εισαγωγή

Trailer

Επεισόδιο 1

Μάθε πώς να βοηθήσεις το παιδί σου να αναπτυχθεί γλωσσικά από την πρώιμη ηλικία!

Η νέα τεχνολογία μας έχει επιτρέψει να δούμε ότι υπάρχουν φυσικές διαφορές στον εγκέφαλο ενός παιδιού που έχει δεχθεί κατάλληλα ερεθίσματα, έναντι ενός εγκεφάλου που δεν έχει εκτεθεί σε κανένα απολύτως ερέθισμα. Οι συνάψεις  που δεν διεγείρονται από επαναλαμβανόμενες εμπειρίες ατροφούν ή σβήνουν. Αυτή η πληροφορία μας είναι απαραίτητη για να βοηθήσουμε το παιδί μας να αναπτυχθεί γλωσσικά και να ξεκινήσει να επικοινωνεί!

Πώς επηρεάζουν οι γονείς το πώς και πότε θα αναπτυχθεί το παιδί;

Γνωρίζουμε ότι η ανακατανομή νευρικών συνάψεων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων μετά τη γέννηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες που παρέχονται από το περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο στην επιρροή στη γνωστική, γλωσσική, κινητική και κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η προσφορά επαναλαμβανόμενων, θετικών εμπειριών στο παιδί έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του.

Πώς το παιδί θα αναπτυχθεί γλωσσικά;

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω της γλώσσας είναι μια ενστικτώδης διαδικασία. Η γλώσσα είναι το πιο κοινό μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ μας και τα παιδιά ξεκινούν τη διαδικασία φυσικά.

Παράθυρα ευκαιριών για γλωσσική ανάπτυξη εμφανίζονται σε όλη τη ζωή. Το ιδανικό χρονικό διάστημα για την πρώτη επαφή με τη σύνταξη ή τη γραμματική είναι κατά την προσχολική ηλικία και ιδιαίτερα μέχρι την ηλικία των πέντε ή έξι ετών, ενώ οι «ανοιχτές» ευκαιρίες για την προσθήκη νέων λέξεων δεν κλείνουν ποτέ εντελώς.

Μάθε πώς να βοηθήσεις εσύ το παιδί σου:

Οι γονείς παίζουν βασικό ρόλο στο να βοηθήσουν το παιδί τους να μάθει τη γλώσσα. Οποιαδήποτε ενημέρωση που παρέχει στους γονείς πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού τους μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς να καλλιεργήσουν τις αυξανόμενες γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού τους. Θα ακολουθήσουν προτάσεις και ενημερωτικό υλικό για τους γονείς που βασίζονται στην έρευνα.

Κωνσταντίνα Φρατζεσκάκη
Τηλέφωνο: 6947079314
Email: k.frantzeska@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://alittlesprout.gr/

Bateson, M. (1971). The interpersonal context of infant vocalizations

Begley, S. Newsweek (New York, NY: 55-62, 1996). “Your Child’s Brain,” 

Brown, R. (1973). A first language: The early stages. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Eliot, L. (New York, NY: Bantam Books, 1999). What’s Going On in There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years 

Kuhl, P.K. (2010). Brain Mechanisms in Early Language Acquisition

Kuhl, P. K. (2008). Linking infant speech perception to language acquisition

https://www.psychologistanywhereanytime.com/famous_psychologist_and_psychologists/psychologist_famous_b_f_skinner.htm

 

Πάρε την προσφορά!