Βίντεο

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Επεισόδιο 1

Τι είναι η αυτοφροντίδα;

Επεισόδιο 2

Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αυτοφροντίδα;

Επεισόδιο 3

Τι μπορώ να κάνω ώστε η αυτοφροντίδα να είναι μέρος της καθημερινότητάς μου;

Επεισόδιο 4

Κλείσιμο

Ως αυτοφροντίδα ορίζονται οι ενέργειες εκείνες που προάγουν τη σωματική, νοητική και συναισθηματική υγεία. Είναι κρίσιμης σημασίας για την ζωή του ατόμου και συνεισφέρει στην καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας απέναντι σε κάθε στρεσογόνο παράγοντα της ζωής. 

Ποιες μορφές αυτοφροντίδας υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφορες μορφές αυτοφροντίδας. Για παράδειγμα, η φροντίδα του σώματος, η φροντίδα του χώρου στον οποίο ζούμε, η φροντίδα της διατροφής μας, η φροντίδα της κοινωνικής μας ζωής, καθώς επίσης και των σχέσεων μας οι οποίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην καλή ψυχολογική μας κατάσταση. Επιπλέον, η ψυχική και πνευματική αυτοφροντίδα είναι πάρα πολύ σημαντικές και ενισχύουν την νοηματοδότηση της ζωής μας. Τέλος, η συναισθηματική αυτοφροντίδα μας εξασφαλίζει την αντιμετώπιση δυσφορικών συναισθημάτων όπως το άγχος και η θλίψη, ενισχύοντας το ευ ζην μας.

Για ποιους λόγους είναι σημαντική η αυτοφροντίδα;

Η αποτελεσματική αυτοφροντίδα μας βοηθά να μειώσουμε το άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης, μίας σύγχρονης μάστιγας, ενισχύει την ψυχική μας ανθεκτικότητα και την ικανοποίηση μας απέναντι στη ζωή βοηθώντας μας να αισθανόμαστε πιο ενεργητικοί και ισχυρότεροι από την κούραση της καθημερινότητας. Έτσι, γινόμαστε ικανοί να διαμορφώνουμε και να διατηρούμε πιο ισχυρές προσωπικές σχέσεις και να αισθανόμαστε πιο σταθεροί με τον εαυτό μας.

Σε αυτή τη σειρά του Project Parenting θα εξηγήσουμε και θα αναλύσουμε την έννοια της αυτοφροντίδας, θα αποκτήσουμε βαθύτερη γνώση για τις διάφορες μορφές της και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, θα εξηγήσουμε  για ποιους λόγους δεν φροντίζουμε κατάλληλα και ολοκληρωμένα τον εαυτό μας και φυσικά, θα μάθουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη βελτιώσουμε δίνοντας ένα φωτεινότερο παράδειγμα στα παιδιά μας!

Στόχοι αυτής της σειράς είναι:

  • Η γνωριμία με την έννοια της αυτοφροντίδας.
  • Η γνώση της σημασίας της αυτοφροντίδας.
  • Η γνωριμία με τις διάφορες μορφές της και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 
  • Η ανάλυση των λόγων που δεν φροντίζουμε κατάλληλα και ολοκληρωμένα τον εαυτό μας 
  • Η εκμάθηση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να τη βελτιώσουμε δίνοντας ένα φωτεινότερο παράδειγμα στα παιδιά μας!

Guy, J. D. (2000). Self-care corner: Holding the holding environment together: Self-psychology and psychotherapist care. Professional Psychology: Research and Practice.

Kohut, H. (1984). How does analysis cure? Chicago: University of Chicago Press.

Winnicott D.W. (2016), Διαδικασίες ωρίμανσης και διευκολυντικό περιβάλλον, Εκδόσεις Επέκεινα

Γίνε μέλος σήμερα
Μαρία Λιάτη

Μαρία Λιάτη

Theta Healer®, Ομοιοπαθητικός, Ψυχοθεραπεύτρια

Η Μαρία Λιάτη Ψυχοθεραπεύτρια, Ομοιοπαθητικός και Theta Healer, με σπουδές και προϋπηρεσία σε όλα τα παραπάνω. Έχει εργασιακή εμπειρία σαν Ψυχοθεραπεύτρια και εξειδικεύεται στις συντροφικές σχέσεις, στις αγχώδεις διαταρχές, στις διατροφικές διαταραχές και άλλα! Μπείτε στο προφίλ της και διαβάστε περισσότερα για τη Μαρία!

Διαβάστε περισσότερα