Τα τουβλάκια lego είναι ένα πολύ γνώριμο και αγαπητό παιχνίδι για τα περισσότερα παιδιά και τους γονείς τους. Ακούγοντας όμως τη φράση «ρομποτική με lego» πολλοί είναι αυτοί που μπερδεύονται και παρερμηνεύουν τη σημασία της ή που δεν ξέρουν τι να περιμένουν.

Τι είναι λοιπόν ρομποτική;

Με τον όρο ρομποτική εννοούμε έναν κλάδο της μηχανικής επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση των ρομπότ. Επιπλέον, ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και τον προγραμματισμό. Η ρομποτική για τα παιδιά (η εκπαιδευτική δηλαδή ρομποτική) αφορά τη συναρμολόγηση μιας ρομποτικής κατασκευής και τον προγραμματισμός της, με σκοπό την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας αποστολής. Τα ρομπότ έχουν έναν «εγκέφαλο – επεξεργαστή», έναν ανιχνευτή κίνησης και κάποια αισθητήρια με τα οποία αντιλαμβάνονται τα δεδομένα και ενεργούν με τους κινητήρες που διαθέτουν. Η εκπαιδευτική ρομποτική με lego τουβλάκια στηρίζεται στο μοντέλο εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), το οποίο συνδυάζει την Επιστήμη, με την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

Η ρομποτική δεν έχει ηλικία, είναι για όλους! Ήδη από την προσχολική ηλικία μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί.

Γιατί να ασχοληθεί το παιδί μου με τη ρομποτική;

Επειδή μέσα από τη ρομποτική με παιγνιώδη και ενδιαφέρον τρόπο το παιδί μπορεί να αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες.

1. Λεπτή κινητικότητα

Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις κινήσεις που πραγματοποιούνται με τον συντονισμό των μικρών μυών. Η λεπτή κινητικότητα είναι απαραίτητη για την καλή λαβή του μολυβιού και τη γραφή. Με τα τουβλάκια το παιδί αναπτύσσει τη λεπτή του κινητικότητα, καθώς καλείται να τα πιάσει, να τα ενώσει ή να ξεχωρίσει τα ενωμένα.

2. Οπτική διάκριση

Η οπτική διάκριση αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ερεθίσματος όπως το σχήμα, το μέγεθος, ο προσανατολισμός ή το χρώμα. Το παιδί καλείται, βλέποντας την εικόνα από τα τουβλάκια που του ζητούνται κάθε φορά, να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια να τα διακρίνει ανάμεσα στο σύνολο τους.

3. Οπτική Αντίληψη

Η οπτική αντίληψη αφορά το γνωστικό κομμάτι της ερμηνείας του οπτικού ερεθίσματος ή πιο απλά η ικανότητα να κατανοούμε αυτό που βλέπουμε. Αφορά την ικανότητα να επεξεργαστούμε νοητικά την οπτική πληροφορία με τέτοιον τρόπο, ώστε να λύνουμε προβλήματα και να ενεργούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

4. Κατασκευαστική δεξιότητα

Το παιδί μαθαίνει να κατασκευάζει και να συναρμολογεί με ακρίβεια.

5. Οπτικοκινητικός συντονισμός

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι η δεξιότητα που επιτρέπει στα μάτια να καθοδηγούν τα χέρια με ακρίβεια προκειμένου να εκτελέσουν μια δραστηριότητα.

6. Επίλυση προβλήματος

Η δεξιότητα της επίλυσης του προβλήματος αναφέρεται στον ορισμό του προβλήματος, στην αναγνώριση των πιθανών λύσεων και στην επιλογή της καταλληλότερης λύσης. Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τη ρομποτική δίνεται στα παιδιά ένα πρόβλημα κάθε φορά το οποίο επιδέχεται λύση. Μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά βίντεο και συζήτηση εκμαιεύονται οι πιθανές λύσεις και αναδεικνύεται η καταλληλότερη.

7. Δημιουργικότητα + Φαντασία

Η δημιουργικότητα δεν αφορά απλά την τέχνη, όπως πολλοί πιστεύουν. Η δημιουργική διαδικασία περιλαμβάνει έναν αριθμό στοιχείων όπως είναι η φαντασία, η πρωτοτυπία, η επίλυση προβλημάτων και η ικανότητα να παράγεις ένα άξιο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, όταν σκέφτεσαι δημιουργικά, μπορείς και κοιτάζεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, χωρίς να περιορίζεσαι από κανόνες, καλούπια και στερεοτυπίες.

8. Εξοικείωση με τις Φυσικές Επιστήμες

Μέσα από τη ρομποτική το παιδί έρχεται σε επαφή με διάφορα φαινόμενα, με την κίνηση, με τη μεταφορά ενέργειας, καθώς και με την τριβή.

9. Μαθηματικές δεξιότητες

Το παιδί καλείται να υπολογίσει εμβαδόν, περίμετρο, να μετρήσει αποστάσεις, να συγκρίνει μεγέθη και να βρει αναλογίες.

10. Τεχνολογικές Δεξιότητες

Το παιδί θα πρέπει να προγραμματίσει το ρομπότ του κατάλληλα, ώστε να κινείται σύμφωνα με κάποιον αλγόριθμο, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, όταν η ρομποτική υλοποιείται σε ομάδα παιδιών αναπτύσσονται:

11. Δεξιότητες Επικοινωνίας / Κοινωνικές Δεξιότητες

Η κοινωνικότητα και η σύναψη επιτυχημένων σχέσεων επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθµό την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού και το συνοδεύουν έως και µετέπειτα στην ενήλικη ζωή του. Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτοµο να επικοινωνεί, να αλληλεπιδρά και να κοινωνικοποιείται µε τους άλλους επιτυχώς.

  1. H κατανόηση λεκτικών και εξωλεκτικών σηµάτων επικοινωνίας, όπως χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου.
  2. H ικανότητα για προσεκτική ακρόαση του συνοµιλητή
  3. H ενσυναίσθηση
  4. H ικανότητα για προσαρµογή συµπεριφοράς ανάλογα µε το πλαίσιο επικοινωνίας (σε ποιον µιλάµε, τι λέµε, πότε το λέµε, πώς το λέµε)
  5. H αποτελεσµατικότητα του να γινόµαστε κατανοητοί και να µεταδίδουµε µε σαφήνεια αυτό που θέλουµε

12. Δεξιότητες Συνεργασίας

Η συνεργατικότητα είναι η ικανότητα του να ενεργεί ένα άτομο μαζί με κάποιον ή κάποιους για έναν κοινό σκοπό ή όφελος, ισορροπώντας ταυτόχρονα τις προσωπικές του ανάγκες.


Εάν θέλεις να βλέπεις ακόμα περισσότερο υλικό

Premium βίντεο, e-Books, προτάσεις για δραστηριότητες και webinars

Ελισάβετ Μπέντη

Ελισάβετ Μπέντη

Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός

Η Ελισάβετ Μπέντη έχει πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και πτυχίο επιπέδου 5 στην Εργοθεραπεία. Εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες της στον τομέα της Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συνέδρια και εξειδικεύσεις!

Διαβάστε περισσότερα