Βίντεο

Εισαγωγή

Trailer

Επεισόδιο 1

H μέθοδος Hanen & η αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού

Επεισόδιο 2

Τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού & η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης

Επεισόδιο 3

Πώς να προσφέρεις στο παιδί σου το γλωσσικό & επικοινωνιακό περιβάλλον που χρειάζεται

Επεισόδιο 4

Επίλογος

Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι ο ιδανικός τρόπος για να ενισχύσουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους που μαθαίνει να μιλάει είναι να το ρωτούν για τα πάντα γύρω του. 

Τι μπορούμε να προσέξουμε για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού;

Στην προσπάθειά μας αυτή, μοιάζει να ξεχνάμε, ότι η επικοινωνία βασίζεται στην ανάγκη για μοίρασμα και για σύνδεση. Ενώ επίσης παραβλέπουμε το γεγονός ότι, όπως και εμείς όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, ο αποτελεσματικότερος τρόπος να κατακτήσουν τα παιδιά τη γλώσσα είναι να εκτίθενται όσο το δυνατό περισσότερο σε ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον. 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού;

Τα πρώτα, και πιο κρίσιμα για τη γλωσσική ανάπτυξη, χρόνια της ζωής του παιδιού, αυτό το περιβάλλον είναι το σπίτι και οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν με τα μέλη της οικογένειάς του, και κυρίως με τους γονείς του. Πώς όμως μπορούμε να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μας με το παιδί μας ώστε να το ενισχύσουμε στην κατάκτηση της γλώσσας χωρίς να μπούμε σε ρόλο θεραπευτή ή δασκάλου, χωρίς να φορτώσουμε το ήδη φορτωμένο πρόγραμμά μας και με άλλες δραστηριότητες και χωρίς να παραβιάσουμε τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού;

Τι θα γνωρίζεις αφού δεις το βίντεο;

Η Μαρία Δημητροπούλου Λόπεζ, Ψυχολογός, PhD πιστοποιημένη εισηγήτρια των προγραμμάτων της Μεθόδου Ηanen για την ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών στα φυσικά τους περιβάλλοντα, θα μας προτείνει τους τρόπους να συντροφεύσουμε το παιδί μας στον δρόμο προς την κατάκτηση της γλώσσας και να το βοηθήσουμε να βρει στην επικοινωνία τον δικό του τρόπο έκφρασης και σύνδεσης με τους γύρω του.

Στόχοι σειράς

Μέσα από το βίντεο θα μάθεις για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού:

  • Τι είναι η μέθοδος Ηanen και πώς μπορεί να σε βοηθήσει να υποστηρίξω τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σου
  • Γιατί η αλληλεπίδραση σου με το παιδί σου είναι τόσο σημαντική για τη γλωσσική του ανάπτυξη.
  • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας θετικής αλληλεπίδρασης παιδιού-γονιού.
  • Πώς μπορείς να αναγνωρίσεις και να προσαρμοστείς στο επικοινωνιακό στυλ του παιδιού σου.
  • Τι πρέπει να αλλάξεις στην αλληλεπίδρασή σου με το παιδί σου για να του προσφέρεις το γλωσσικό και επικοινωνιακό περιβάλλον που χρειάζεται κάθε στιγμή.

  • Berko Gleason, J., & Bernstein Ratner, N. (2017). The Development of Language (9th Edition), Eds. Pearson; New York: NY: 2017.
  • Friedmann, N., & Rusou, D. (2015). Critical period for first language: the crucial role of language input during the first year of life. Current Opinion in Neurobiology. 35, 27-34.
  • Tamis-LeMonda C.S., Bornstein, M.H., & Baumwell, L. (2001). Maternal responsiveness and children’s achievement of language milestones. Child Development, 72, 748–767. 
  • Weitzman, E. (2017). It Takes Two To Talk: A Practical Guide For Parents of Children With Language Delays. The Hanen Center
Γίνε μέλος σήμερα
Μαρία Δημητροπούλου Λόπεζ

Μαρία Δημητροπούλου Λόπεζ

Οικογενειακή Σύμβουλος, Ψυχολόγος

Η Μαρία Δημητροπούλου Λόπεζ είναι Ψυχολόγος και Οικογενειακή Σύμβουλος, PhD και πιστοποιημένη εισηγήτρια σεμιναρίων διαχείρισης του στρες, με βάση τις αρχές της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness-Βased Stress Reduction) και ανάπτυξης της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης στα φυσικά περιβάλλοντα των παιδιών (Τhe Hanen Method). Η Μαρία Δημητροπούλου Λόπεζ είναι Ψυχολόγος & Οικογενειακή Σύμβουλος, PhD. Με κίνητρο την ανάγκη της να υποστηρίξεις τα παιδιά στην ανακάλυψη και την αποδοχή της πραγματικής τους φύσης, ξεκίνησε να μελετά τον εγκέφαλο, τις διεργασίες γνωστικής ανάπτυξης, τη σύνδεση νου-καρδιάς, τον γονεϊκό ρόλο και τις οικογενειακές δυναμικές. Aπό αυτήν τη σκοπιά, προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στον καθένα που επιθυμεί να ανακαλύψει τον πραγματικό εαυτό του και να αγκαλιάσει τη ζωή. Παράλληλα με την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες διδάσκει σε διαφορετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ψυχολογίας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Κύπρου και παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς και επαγγελματίες πρώτης παιδικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα