Βίντεο

Εισαγωγή

Trailer

Επεισόδιο 1

Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση και τρόποι αντιμετώπισης

Ο/η δάσκαλος/α του παιδιού σας, σας λέει ότι δυσκολεύεται στα μαθήματα και υποψιάζεται ότι πιθανόν να αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες; Ανησυχείτε γιατί βλέπετε το παιδί σας να δυσκολεύεται στην ανάγνωση και τη γραφή; Να δυσκολεύεται στην επίλυση μαθηματικών πράξεων; Η ώρα της μελέτης στο σπίτι είναι μια δύσκολη ώρα και για εσάς και για το παιδί, καθώς αρνείται να διαβάσει ή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί;

Τελικά πότε ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποιου τύπου μαθησιακή δυσκολία;

Πώς και πότε γίνεται με ασφάλεια η διάγνωση και πώς μπορώ να το βοηθήσω; Αν το παιδί μου έχει ήδη διαγνωστεί, πόσο θα το δυσκολέψει στη μαθησιακή του πορεία και μετέπειτα;

Σε αυτό το βίντεο, η Πετρούλα Δημητροπούλου, ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός, υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων στο Πόρτο Ράφτη, μιλάει και αναλύει τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, τις μεθόδους διάγνωσης και τους αποτελεσματικούς τρόπους παρέμβασης.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Αν και πιθανόν να υπάρχουν ενδείξεις που μας προβληματίζουν, η διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών γίνεται μετά την ένταξη στο Δημοτικό σχολείο και σίγουρα μετά το πρώτο μισό της Α’ Δημοτικού. Συνήθως έχουμε μια πιο ασφαλή και σαφή εικόνα στο τέλος της Α’ τάξης και στις αρχές της Β’ τάξης. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή – γραπτή έκφραση, στα μαθηματικά (δυσαριθμησία). Οι δυσκολίες μπορεί να αφορούν έναν μόνο τομέα ή και όλους τους παραπάνω. Το τμήμα ένταξης που υπάρχει στα περισσότερα γενικά σχολεία μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό, ταυτόχρονα με ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία σχολείου, ειδικών θεραπευτών που παρακολουθούν τα παιδιά και οικογένειας. Καθώς το σχολείο έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύει όλα τα παιδιά, η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει, προκειμένου να υιοθετηθούν εξατομικευμένοι τρόποι διδασκαλίας και παρέμβασης και έτσι να ωφεληθούν όλα από τη μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιες αναπτυξιακές, μαθησιακές κ.α δυσκολίες, αποδεδειγμένα δεν μαθαίνουν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (όπως συχνά συμβαίνει και με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης).

 • Αρίδη – Παυλίδη Ιφιγένεια (2011), Διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στη σχολική ετοιμότητα παιδιών νηπιακής ηλικίας, διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Βλασσοπούλου, Μύρκος. (2003), Λογοθεραπεία Διεπιστημονική Θεώρηση.Αθήνα: Βήτα.
 • Βογινδρούκας, Οκαλίδου, Σταυρακάκη, (2010), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 •  Γερμπανά, Ε. (2014), Επικοινωνιακές Διαταραχές Στα Παιδιά. Αθήνα: Παρισιάνου
 • Γ. Μπότσας, Β. Κωτούλας, Θ. Μπότσας (2012) Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Μελέτη των ατομικών χαρακτηριστικών.
 • Καλαντζής, K. (2011), Διαταραχές του Λόγου στην Παιδική Ηλικία Φωνή Ομιλία- Ανάγνωση- Γραφή, Αθήνα: Παπαζήση.
 • Καμπανάρου, Μ. (2007), Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας, Αθήνα: Έλλην.
 • Κατή, Δ.(1992), Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί, Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Νικολόπουλος, A. (2008), Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Αθήνα: Τόπος.
 • Παρασκευόπουλος Ν. Ιωάννης (1985), Εξελικτική Ψυχολογία Η Ψυχική Ζωή απο τη Σύλληψη ως την Ενηλικίωση, (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ), Εκδόσεις Αθήνα
 • Πόρποδας, Δ.Κ. (2002), Η Ανάγνωση, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα
 • Ράλλη, A. (2005), Μορφολογία, Αθήνα: Πατάκη.
 • Στασινός, Π. Δ. (2003), Δυσλεξία και σχολείο, Εκδ. Gutenberg. Αθήνα
 • Χασάπης Δημήτρης (2000), Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών, Μεταίχμιο.
 • Χρηστάκης, Κ.Γ. (2000), Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο, Εκδ. Ατραπός. Αθήνα
 • A.Demeua -L. Staes (1990), Ψυχοκινητική αγωγή και εκπαίδευση, Εκδόσεις Δίπτυχο
 • American Psychiatric Association (2015), DSM-V – Διαγνωστικά Κριτήρια, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 • B.Johnstone, H. Stonnington (2006) Γνωστική Αποκατάσταση Νευροψυχολογικών Διαταραχών, Εκδ. Γκοτσης Επιμέλεια Λ. Μεσσήνης, Α. Καστελλάκης
 • Cole Michael, Cole Sheila, (2001) Η ανάπτυξη των παιδιών, Β τόμος, ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 • Elliot Stephen N., Kratotchwill Thomas, Littlefield Cook Joan, Travers John, (2008) Εκπαιδευτική Ψυχολογία: αποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεσματική μάθηση, Gutenberg
 • Hegde (2013), Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης, (μτφρ. Γερμπανά, Ε.), Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε
 • Lehmkuhl, Don , Smith, Laura , Weiss, Elizabeth (2005), Κλινική Κινησιολογία Brunnstroms Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε
 • Luria R.Alexander (1999), Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εκδόσεις Καστανιώτη
 • Murdoch, E. (2008), Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας, (μτφρ. Καμπανάρου Μ.), Αθήνα: Έλλην.
 • Shipley (2013), Διαγνωστικές Προσεγγίσεις στη Λογοπαθολογία, (μτφρ. Βιρβιδάκη Ε., Ταφιάδης Δ.). Εκδόσεις: Gotsis
 • Anderson, S. (1992). A-morphous morphology,Cambridge: Cambridge University Press
 • Bernstein, D. , Tiegerman, E. (1993), Language and communication disorders in children, Columbus, OH: Macmillan Publishing Company.
 • Bloom, L., Lahey, M. (1978), Language development and language disorders, New York: John Wiley & Sons.
 • Cantwell, D., Baker, L. (1987), Developmental speech and language disorders, New York: Guilford
 • High Pamela, American Academy of Pediatrics, School readiness, Pediatrics, 2018
 • M. Galton, J. Grey, J. Ruddock (2015) Transfer and Transitions in the Middle Years of Schooling (7-14): Continuities and Discontinuities in Learning, National Foundation for Educational Research.
 • Williams Gail, Marc Alan Lerner, (2019) Council on early childhood and council on school health, Pediatrics
Γίνε μέλος σήμερα
Πετρούλα Δημητροπούλου

Πετρούλα Δημητροπούλου

Παιδαγωγός, Ψυχολόγος

Καλωσορίζουμε στην ομάδα των experts μας την Δημητροπούλου Πετρούλα. Είναι Ψυχολόγος (Bsc) και Παιδαγωγός (Bsc) και ασχολείται με παιδιά και ενήλικες. Από το 2013 έχει το δικό της κέντρο ειδικών θεραπειών στο Πόρτο Ράφτη, όπου παρέχει τις υπηρεσίες της στους ενήλικες και τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα έχει την εποπτεία όλης της θεραπευτικής ομάδας. Αγαπά πολύ τη δουλειά της και γι αυτό ψάχνει συνεχώς καινούριες μεθόδους και προγράμματα που θα την φέρουν πιο κοντά στο όραμά της: να δημιουργήσουμε έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση.

Διαβάστε περισσότερα
Κέντρο Στήριξης Παιδιών & Ενηλίκων, Δημητροπούλου Πετρούλα

Σε συνεργασία με:

Κέντρο Στήριξης Παιδιών & Ενηλίκων, Δημητροπούλου Πετρούλα

Καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στην ομάδα μας το Κέντρο Στήριξης Παιδιών & Ενηλίκων, που δημιουργήθηκε το 2013 από την ψυχολόγο Δημητροπούλου Πετρούλα, στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Το κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένους/ες θεραπευτές/τριες και παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής γονέων, που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. Παράλληλα, η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί ομαδικά και ατομικά προγράμματα παιχνιδιού, messy play, κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α , ενώ συνεχώς εκπαιδεύεται για επιμορφώνεται για καινούρια προγράμματα και θεραπευτικά εργαλεία στον τομέα της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας.

Διαβάστε περισσότερα