Υπάρχει μαιευτική βία στην Ελλάδα του σήμερα;

Η μαιευτική βία έχει δείξει τα σημάδια της στη χώρα μας. Ποιες είναι οι συνθήκες περιγεννητικής υγείας & φροντίδας στην Ελλάδα;