Βίντεο

Επεισόδιο 1

Γνωριμία με τα αισθητηριακά κανάλια

Επεισόδιο 2

Ανακάλυψε τι αισθητηριακός τύπος είναι το παιδί σου!

Επεισόδιο 3

Αισθητηριακό μπλοκάρισμα... τι είναι;

Επεισόδιο 4

Massage Story: Για εσένα και το παιδί σου

Καθένας από εμάς, αντιλαμβάνεται, μαθαίνει και επικοινωνεί μέσω των 5 αισθητηριακών καναλιών μας, μέσα από τις αισθήσεις μας. Το οπτικό, το ακουστικό, το κιναισθητικό, το οσφρητικό και το γευστικό. Τα κανάλια αυτά είναι οι διαβιβαστές των πληροφοριών στον εγκέφαλο και ως εκ τούτου επηρεάζουν τα επίπεδα της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας.

Κάθε άτομο περιγράφει τις εμπειρίες του ανάλογα με τις αισθητηριακές του προτιμήσεις. Τι είδους γλώσσα χρησιμοποιεί κάθε άτομο για να περιγράφει τις εμπειρίες του;

Ποιο αισθητηριακό σύστημα (ποιες αισθήσεις) χρησιμοποιεί το άτομο για να αντιληφθεί τις εμπειρίες του;

Ο οπτικός τύπος

Οπτικοποιεί τις εμπειρίες και αφηγείται με εικόνες.

Ο ακουστικός τύπος

Αντιλαμβάνεται καλύτερα την εμπειρία όταν αναφέροντα ακουστικά ερεθίσματα.

Ο κιναισθητικός τύπος

Εστιάζει περισσότερο στην αίσθηση που θα εισπράξει από το σώμα του.

Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο καθένας μας (ρήματα, επίθετα και επιρρήματα) φανερώνει το «συνειδητό» αισθητηριακό σύστημα που χρησιμοποιεί.

Ο τρόπος που κινεί τα μάτια του όταν μιλάει ή σκέφτεται, ο τρόπος που κινείται, οι εκφράσεις του προσώπου και οι γκριμάτσες φανερώνει το «μη συνειδητό» αισθητηριακό σύστημα.

 Συχνά, λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες από ένα συγκεκριμένο αισθητηριακό κανάλι. Περισσότερες από ό,τι αντέχουμε. Τότε το αισθητηριακό αυτό κανάλι «μπλοκάρει». Έτσι δημιουργείτε μια αισθητηριακή ανισορροπία. Αυτό το αισθητηριακό κανάλι τότε βγαίνει «εκτός συνείδησης».

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιό αισθητηριακό κανάλι ( ποιες αισθήσεις) είναι μπλοκαρισμένο;

Παρατηρώντας ποια αίσθηση χρησιμοποιεί κάποιος λιγότερο περιγράφοντας τις εμπειρίες του, παρατηρώντας τις κινήσεις των ματιών και του σώματος ή παρατηρώντας  τις ζωγραφιές του.  

Αναγνωρίζοντας το μπλοκαρισμένο αισθητηριακό κανάλι, ως θεραπευτές προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε αυτά τα κανάλια, με την βοήθεια των ιστοριών, των μεταφορών, των τελετουργικών και των καλλιτεχνικών μεταφορών.

Πώς γίνεται αυτό;

Με τις ιστορίες και τις μεταφορές, εστιάζουμε στην ανθεκτικότητα του καθενός. Γιατί όλες οι ιστορίες έχουν μέσα την ελπίδα και την δύναμη. Δίνοντας έμφαση στις μπλοκαρισμένες αισθήσεις, χρησιμοποιώντας τις αισθητηριακές προτιμήσεις του καθενός, αυτά ξεμπλοκάρουν. Με τις ιστορίες προβάλονται ρίχνουμε σπόρους. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να ευδοκιμήσουν   κάποια στιγμή!

Με την «καλλιτεχνική μεταφορά» (ζωγραφική), βοηθάμε το άτομο να αποταυτιστεί από την δυσκολία του, μεταφέροντάς το στο χαρτί, να της δώσει μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να την διαχειριστεί καλύτερα. Μέσα από την απεικόνιση του προβλήματος ξεμπλοκάρει το μπλοκαρισμένο αισθητηριακό κανάλι και ενεργοποιούνται μέρη του εγκεφάλου που παρέχουν το «υποσυνείδητο γιατρικό» του καθενός και την προοπτική της επίλυσης.

Στο Βίντεο συζητάμε παρέα με τη Πόπη Γιαλυράκη, Ψυχοθεραπεύτρια – Παιγνιοθεραπεύτρια,
kalliopiyaliraki@hotmail.com

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στην επαγγελματική μου εμπειρία, την οποία έχω συλλέξει μέσα από συνεδρίες, σεμινάρια και ομάδες  που πραγματοποιώ. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε και το προφίλ μου στο Project Parenting, ώστε να δείτε τόσο την εκπαίδευση μου όσο και την επαγγελματική μου εμπειρία.