Βίντεο

Εισαγωγή

Μαμά μπαμπά τι είναι σεξ;

Επεισόδιο 1

Πώς θα μάθεις στο παιδί σου τα όρια και τη συναίνεση;

Σώμα, όρια και συναινετική κουλτούρα

Πώς θα μάθεις στο παιδί σου τα σωματικά όρια και τη συναίνεση; Το όχι; Τι είναι το φύλο; Είναι άραγε ένα παιδί ποτέ μικρό για να μάθει για το σώμα του και τα όριά του;

Τι είναι το σώμα και γιατί “δαιμονοποιήθηκε”;

Το ανθρώπινο σώμα είναι η πρώτη βιολογική απόδειξη της ύπαρξής μας. Είναι το πρώτο στοιχείο της διαφοροποίησής μας από τους άλλους άλλα και το θεμέλιο της προσωπικής ανθρώπινης εμπειρίας. Η σεξουαλικότητα είναι βίωμα. Οι άνθρωποι μπορεί να βιώνουμε τη σεξουαλικότητα μας με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κοινωνικο-ιστορικό και πολιτιστικό χωρο-χρόνο αλλά πάντα τη βιώνουμε μέσα από την επαφή με το σώμα μας. Η σεξουαλικότητα είναι ενσώματη αίσθηση και εξαιτίας αυτού πολλές φορές το ανθρώπινο σώμα ορίστηκε, περιορίστηκε, απορρίφθηκε, κακοποιήθηκε και εκτελέστηκε. 

Τι θα μάθεις για τα όρια και τη συναίνεση;

Στη σημερινή συνάντηση θα μιλήσουμε για το σώμα. Θα συζητήσουμε για το βιολογικό φύλο και τη διαφορετικότητα ως προς αυτό. Πώς η γνώση για το ανθρώπινο σώμα αλλάζει τις στάσεις και τις επιλογές μας; Τι είναι αυτό που μας κάνει σαν κοινωνία να φοβόμαστε το γυμνό σώμα; Ποιες προσδοκίες (ρεαλιστικές ή μη) αναπτύσσονται γύρω από το σώμα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας (αυτά στο σπίτι και αυτά στο σχολείο) να διαμορφώσουν μια θετική σχέση με το σώμα τους, ξεκινώντας από τα ίδια τα γεννητικά τους όργανα; 

Από ποια ηλικία μπορεί να μάθει ένα παιδί για τα όρια και τη συναίνεση;

Θα συζητήσουμε με αφορμή το σώμα και την σωματική επαφή, γύρω από τα όρια. Τι σημαίνει γνωρίζω τα όρια και γνωρίζω να θέτω όρια σε σχέση με το σώμα μου και τη σωματική επαφή. Είναι κάποιο παιδί άραγε αρκετά «μικρό» ώστε αυτή η συζήτηση να μην το αφορά; 

Θα μιλήσουμε τέλος για την κουλτούρα της συναίνεσης. Ποιες πανανθρώπινες αξίες βρίσκονται στη βάση της συναίνεσης και γιατί είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να προσφέρουν και να διεκδικούν τη συναίνεση; 

Πώς σχετίζονται όλα αυτά με τη σεξουαλική αγωγή

Η Μαργαρίτα Γερούκη, PhD, π. Σχολική Σύμβουλος, συγγραφέας του παγκοσμίως βραβευμένου εκπαιδευτικού εγχειριδίου για τη σεξουαλική αγωγή «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» και συνδημιουργό του σωματείου Α.ΞΕ.Π.Τ (Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα), με την καλεσμένη της μοιράζονται μια ακτιβιστική διάθεση να αλλάξουν τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη σεξουαλική αγωγή και την αποδοχή της σεξουαλικής διαφορετικότητας και πολυμορφίας. Οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές της ήταν σημαντικές στην τελική διαμόρφωση της πρώτης ενότητας, της ενότητας για το σώμα, στο βιβλίο «Παίζω με το Φρίξο». 

Στο βίντεο συζητάμε παρέα με τη Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλο & Εκπαιδευτικό, mgerouki@gmail.com και τη Ρηνιώ Συμεωνίδου, ακτιβίστρια.

Γερούκη, Μ., Βιταλάκη, Ε., Τριαματάκη, Α., Μαυράκη, Δ. (2020). Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις – Ένα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ. (βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας προγράμματος Σεξουαλικής Αγωγής 2019 – Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Σεξουαλική Υγεία)

Γερούκη, Μ. & Καμαράτου, Ε. (2015). Ποιος φοβάται το γυμνό; Πολυτροπικές κειμενικές αναπαραστάσεις του σώματος στα σχολικά εγχειρίδια Δημοτικού και Γυμνασίου. Στο Μ. Πουρκός (επιμ) Η απούσα παρουσία του σώματος και του βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης, σελ. 383-403. Αθήνα: Τόπος

Hancock, J. (2021). Θέλεις να μιλήσουμε για τη συναίνεση; Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Weisbord R., Ross Anderson, T., Cashin, A.,and McIntyre, J, The Talk – How Adults Can Promote Young People’s Healthy Relationships and Prevent Misogyny and Sexual Harassment. Making Caring Common, Harvard Project, Accessed online 07/10/21 https://static1.squarespace.com/static/5b7c56e255b02c683659fe43/t/5bd51a0324a69425bd079b59/1540692500558/mcc_the_talk_final.pdf