Βίντεο

Εισαγωγή

Γίνε μέλος στο Project Parenting

Επεισόδιο 1

Παραμύθια για παιδιά: Τι σημαίνουν οι ιστορίες για τα παιδιά και πρακτικές προτάσεις για βιβλία

Μέσα από αυτό το βίντεο, θα εξερευνήσουμε μαζί μέσα από κουβέντα αλλά και ιστορίες τη σημασία της αφήγησης και της ανάγνωσης βιβλίων για την ανάπτυξη των παιδιών, με έμφαση στις νευροβιολογικές, ψυχολογικές, και συμπεριφορικές πτυχές. Θα αναλύσουμε πώς αυτές οι δραστηριότητες ενισχύουν τις γνωστικές, συναισθηματικές, και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς και την σημασία τους για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γονέων και παιδιών.

Ποιος είναι ο στόχος του βίντεο

Ο στόχος είναι να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε γονείς, παππούδες, φροντιστές και εκπαιδευτικούς σχετικά με την κρίσιμη σημασία της αφήγησης και της ανάγνωσης στην ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος είναι επίσης να παρέχουμε πρακτικές συμβουλές και εργαλεία για να ενθαρρύνουμε αυτές τις δραστηριότητες στο σπίτι και στο σχολείο, καθώς και να δείξουμε πώς αυτές μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών.

Τι θα έχει μάθει/κερδίσει όποιος παρακολουθήσει το βίντεο

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της επιστημονικά αποδεδειγμένης σημασίας της αφήγησης και της ανάγνωσης για την προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Θα μάθουν πώς αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην ενίσχυση της φαντασίας, της κριτικής σκέψης, και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπλέον, θα κερδίσουν γνώσεις για την καλλιέργεια θετικών συναισθηματικών δεσμών μέσα από την κοινή ανάγνωση και αφήγηση, ενισχύοντας τη σχέση γονιού-παιδιού.

Berns, G. S., Blaine, K., Prietula, M. J., & Pye, B. E. (2013). Short- and long-term effects of a novel on connectivity in the brain. Brain Connectivity, 3(6), 590-600.

Bus, A. G., van Ijzendoorn, M. H., & Pellegrini, A. D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of Educational Research, 65(1), 1-21.

Farrant, K., & Reese, E. (2000). Maternal style and children’s participation in reminiscing: Stepping stones in children’s autobiographical memory development. Journal of Cognition and Development, 1(2), 193-225.

Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and Behavior, 61(3), 380-391.

Hutton, J. S., Horowitz-Kraus, T., Mendelsohn, A. L., DeWitt, T., & Holland, S. K. (2015). Home reading environment and brain activation in preschool children listening to stories. Pediatrics, 136(3), 466-478. 

Mar, R. A., & Oatley, K. (2008). The function of fiction is the abstraction and simulation of social experience. Perspectives on Psychological Science, 3(3), 173-192.

Mar, R. A., Oatley, K., Hirsh, J., dela Paz, J., & Peterson, J. B. (2006). Bookworms versus nerds: Exposure to fiction versus non-fiction, divergent associations with social ability, and the simulation of fictional social worlds. Journal of Research in Personality, 40(5), 694-712.

 

Γίνε μέλος σήμερα
Μαριάννα Αντωνακάκη, ΜΑ

Μαριάννα Αντωνακάκη, ΜΑ

MindsetMaps™ Partner, Υπ. Ερευνήτρια Ψυχολόγος, Παιγνιοθεραπεύτρια, Δημιουργός του NowLetsPlay®

H Μαριάννα Αντωνακάκη θεωρώντας πως η εκπαίδευση είναι μια δια βίου διαδικασία που προσεγγίζεται συνολικά στο πώς επιδρά στην εξέλιξη του ανθρώπου, ξεκίνησε τις σπουδαστικές της διαδρομές με στόχο να μη σταματήσει όσο ζει...

Διαβάστε περισσότερα