Βίντεο

Επεισόδιο 1

Trailer

Επεισόδιο 2

Μάθε το γονεϊκό σου στυλ

Το γονεϊκό στυλ αφορά στο σύνολο των συμπεριφορών που πηγάζουν από τους γονείς με κατεύθυνση το παιδί. Συμπεριφορές που δημιουργούν το γενικότερο κλίμα όπου αναπτύσσεται και κοινωνικοποιείται αυτό. Είναι όλες εκείνες οι πρακτικές, οι οποίες καθορίζουν την αντίληψη του παιδιού ως προς τη στάση των γονέων του και τον τρόπο που επικοινωνούν τα μέλη τοι οικογένειάς του μεταξύ τους. Είναι τα συναισθήματα που καλλιεργούνται ανάμεσα στο παιδί και τους «σημαντικούς άλλους». Είναι το αξιακό σύστημα που διέπει τη στάση των γονέων, το οποίο ενστερνίζεται ένα παιδί μέσω της διαδικασίας μίμησης, παρατήρησης, και εμπειρίας.

Αν και οι ειδικοί κάνουν λόγο για μία περίπλοκη έννοια, το γονεϊκό στυλ εκφράζεται μέσα από απλές και καθημερινές πρακτικές που υιοθετούν οι γονείς. Πιο συγκεκριμένα, εκφράζεται μέσω της γλώσσας του σώματος, τον τόνο φωνής, την έκφραση των συναισθημάτων, την φροντίδα ή την παραμέληση, την τρυφερότητα κ.λπ., δηλαδή από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γονιών.

Όμως, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να μάθει ένας γονέας ποιο είναι το δικό του γονεϊκό στυλ;

Οι γονείς, ανάλογα με τις πρακτικές διαπαιδαγώγησης που ακολουθούν, συντελούν ή όχι στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών τους. Μια έννοια η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία. Έτσι, παρατηρώντας κανείς το γονεϊκό στυλ μπορεί να λάβει σημαντικές πληροφορίες ως προς την ικανότητα ή τη δυσκολία ενός παιδιού να κατανοεί τη συναισθηματική κατάσταση τόσο του ίδιου όσο και των άλλων ανθρώπων και να ανταποκρίνεται σε αυτή με τον κατάλληλο τρόπο. 

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο έχει σημασία να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το γονεϊκό μας στυλ, είναι ο παράγοντας του λεγόμενου «Διαγενεολογικού γονεϊκού τύπου ανατροφής». Ειδικότερα, οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο τρόπος που τα μέλη της σημερινής οικογένειας δημιουργούν προσκολλήσεις, διαχειρίζονται την οικειότητα και τις συγκρούσεις μπορεί να αντανακλά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό παλιότερα οικογενειακά σχήματα. Τα άλυτα ζητήματα στις οικογένειες μπορεί να εμφανίζονται με συμπτωματολογία της συμπεριφοράς σε επόμενες γενεές. Με άλλα λόγια, το γονεϊκό στυλ έχει άμεσα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών. Ωστόσο, το οικογενειακό πλαίσιο λειτουργεί δυναμικά και εξελίσσεται. Επομένως, μαθαίνοντας το γονεϊκό μας στυλ έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τυχόν μη βοηθητικές πρακτικές διαπαιδαγώγησης, να προβούμε στην τροποποίηση αυτών και εν τέλει να ελαχιστοποιήσουμε ή και να τερματίσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο διαιώνισης συναισθηματικών αποτυπωμάτων που εγκλωβίζουν τη νέα οικογένεια σε πρακτικές μίας παλαιότερης γενιάς. 

Αφουγκραζόμενοι τη σημασία της αναγνώρισης του γονεϊκού στυλ, οι ειδικοί πρότειναν ποικίλους τύπους γονέων. Όμως, θα λέγαμε ότι περισσότερο αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλο παρά αντικρούουν. Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα είναι η τυπολογία του Gottman, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τέσσερις τύποι γονέων ανάλογα με τη διαπαιδαγώγηση, οι οποίοι διαμορφώνονται σύμφωνα με την εφαρμογή των αρχών της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτοί οι τύποι είναι: α) οι αποστασιοποιημένοι γονείς, β) οι επικριτικοί-αποδοκιμαστικοί γονείς, γ) οι επιτρεπτικοί-παραχωρητικοί και δ) οι συναισθηματικοί μέντορες.

Κλείνοντας, αξίζει να κρατήσουμε ότι ο κάθε τύπος γονέα αφήνει ένα διαφορετικό συναισθηματικό αποτύπωμα στο παιδί και καθορίζει το συναισθηματικό κλίμα της εκάστοτε οικογένειας. 

Τι θα μάθεις στο live μας με την Αθανασίου Δέσποινα, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας – Εκπαιδευτικό, την Πέμπτη, 19/01/2023 21:30 στο group για Μέλη Project Parenting:

– τα γονεϊκά στυλ

– τα χαρακτηριστικά τους

– το συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε στυλ στα παιδιά

– τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μεταβούμε από το ένα γονεϊκό στυλ στο άλλο

Ώστε να:

να βλέπουμε τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών μας ως μία ευκαιρία για στενή επικοινωνία και οικειότητα 

να αποκτήσουμε τη γνώση που χρειάζεται για να επιτύχουμε μια αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τα παιδιά μας

να υιοθετήσουμε πρακτικές διαπαιδαγώγησης που καλλιεργούν ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής 

να λειτουργούμε ως συναισθηματικοί μέντορες και η συμπεριφορά μας σχετικά με την έκφραση και τη διαχείριση των συναισθημάτων, να αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά

να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους αγαπημένους μας

να επιλύουμε με τον καλύτερο τρόπο τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οικογένειάς μας 

Γίνε μέλος σήμερα!
Δέσποινα Αθανασίου

Δέσποινα Αθανασίου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας- Εκπαιδευτικός

Η Δέσποινα Αθανασίου είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδευτικός. Το όνειρό της είναι να εμφυσήσει σε κάθε οικογένεια μία νέα νοοτροπία. Μία καινούρια οπτική, η οποία θα βλέπει τα λάθη ως ευκαιρία μάθησης, θα αντιλαμβάνεται την ατέλεια ως μοναδικότητα και θα μετατρέπει τη δυσκολία σε δύναμη.

Διαβάστε περισσότερα