Βίντεο

Επεισόδιο 1

Γίνε Μέλος στο Project Parenting!

Επεισόδιο 2

Γιατί δεν μιλάει το παιδί μου καθαρά και σε ποια ηλικία πρέπει να το προσέξω;

Γιατί δεν μιλάει το παιδί μου καθαρά και ποια είναι η ηλικία στην οποία θα πρέπει να το προσέξω;

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην εκφορά και έκφραση του λόγου. Μπροστά σε αυτό προκύπτουν διάφορα ερωτήματα όπως γιατί δεν μιλάει το παιδί μου καθαρά ; Γιατί είναι τόσα πολλά τα παιδιά που δεν έχουν μια ομαλή γλωσσική ανάπτυξη ή πότε πρέπει να παρέμβει ο ειδικός;

Η γλώσσα είναι το μέσον έκφρασης αναγκών, συναισθημάτων και επιθυμιών. Η ανάπτυξη της γλώσσα λαμβάνει χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο της εγκεφαλικής ανάπτυξης και ωρίμανσης. Αυτό σημαίνει πως υποστηρίζει και υποστηρίζεται από άλλους τομείς ανάπτυξης όπως είναι ο γνωστικός τομέας (τι γνωρίζω για τον κόσμο), οι διεργασίες της σκέψης, η ψυχοσυναισθηματική  και κοινωνική ανάπτυξη. Όταν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας δεν επηρεάζεται μόνο η επάρκεια της επικοινωνίας, αλλά και άλλοι τομείς που αναπτύσσονται παράλληλα. Ταυτόχρονα ένα παιδί που δε μιλάει καθαρά γιατί δεν λέει κάποιους ήχους καθαρά ή γιατί τους μπερδεύει με άλλους παρόμοιους ήχους, δε γίνεται πλήρως κατανοητό από τους συνομηλίκους του και πιθανόν να εμποδίζεται στην εκμάθηση νέων λέξεων μεγαλύτερης πολυπλοκότητας. 

Ποιες είναι οι οι επιπτώσεις των δυσκολιών κατανόησης λόγου για το παιδί μου;

Οι πιο εμφανείς επιπτώσεις αυτών των δυσκολιών αφορούν τη σχολική επίδοση. Δεν είναι σπάνιο παιδιά με ήπιες φωνολογικές διαταραχές να εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες αφού ξεκινήσει η φοίτηση στο δημοτικό. Ωστόσο, πέρα από την σχολική ετοιμότητα, η αδυναμία του παιδιού να εκφραστεί επαρκώς και κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες καταστάσεις που αφορούν τη συναισθηματική και ψυχική του υγεία.

Προβλήματα συμπεριφοράς όπως εκρήξεις θυμού, χαμηλή αυτοπεποίθηση και έλλειψη ανοχής στη ματαίωση είναι κάποιες από τις καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν με τις γλωσσικές δυσκολίες. Η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση μπορεί να προλάβει την εμφάνιση περαιτέρω δυσκολιών.

Που πρέπει να απευθυνθώ;

Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που διενεργεί την αξιολόγηση των γλωσσικών ελλειμμάτων και κατευθύνει κατάλληλα την οικογένεια για τις ανάγκες και την υποστήριξη που χρειάζεται το παιδί.

Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις:

  • Μέχρι ποια ηλικία είναι αναμενόμενο το παιδί να μη μιλάει καθαρά;
  • Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με την καθυστέρηση στη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας;
  • Πώς επηρεάζει η διαταραχή ομιλίας την ευρύτερη ανάπτυξη του παιδιού;
  • Πότε πρέπει να πάω στον λογοθεραπευτή;

Center on the Developing Child at Harvard University (2008).  InBrief: The science of early childhood development.
http://developingchild.harvard.edu/download_file/-/view/64/

https://www.asha.org/public/speech/disorders/childsandl/

Meschino S. A child with developmental delay: An approach to etiology. Paediatr Child Health 2003;8:16-9

Γίνε μέλος σήμερα
Άννα Μαρία Σμυρναίου

Άννα Μαρία Σμυρναίου

Λογοθεραπεύτρια

Η Άννα Μαρία Σμυρναίου είναι Λογοθεραπεύτρια. Έχει ιδρύσει το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΙΑ και το όνειρό της είναι να υποστηρίξει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου, της ομιλίας και της μάθησης, όπως και τις οικογένειες τους παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές και μεθόδους παρέμβασης. ‘’Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να θέσουμε τις βάσεις για μια ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στον κόσμο του παιδιού.’’

Διαβάστε περισσότερα