Βίντεο

Εισαγωγή

Trailer

Επεισόδιο 1

Επιλογή επαγγέλματος & επαγγελματικός προσανατολισμός

Αν επιχειρούσαμε να περιγράψουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα λέγαμε ότι είναι το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που προσανατολίζουν ένα άτομο σε ορισμένα επαγγέλματα και που εκτείνονται σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Ποιος είναι ο ορισμός του επαγγελματικού προσανατολισμού;

Εξ ορισμού είναι η διαδικασία ενημέρωσης, διεύρυνσης και κατάλληλης προετοιμασίας ώστε το άτομο να επιλέξει πώς το ίδιο μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική διαδικασία έχοντας δεχτεί επιστημονική βοήθεια προκειμένου να καταστεί ικανό να αυτενεργήσει, επιλέγοντας το ίδιο τις επαγγελματικές του κατευθύνσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο επαγγελματικός προσανατολισμός απαρτίζεται από μια «διαδικασία τριών βημάτων:

  1. την ανάπτυξη της ατομικής αυτογνωσίας,
  2. τη διερεύνηση και ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και- ως εκ τούτου-τις επαγγελματικές επιλογές και
  3. την επιλογή των κατάλληλων επαγγελμάτων μέσα από την ορθολογική κρίση.

Για να μπορέσει το άτομο να προβεί στις παραπάνω διεργασίες θα πρέπει να έχει κατακτήσει το αναπτυξιακό εκείνο στάδιο που θα του επιτρέψει γνωστικά, ηθικά και κοινωνικά να λάβει την κατάλληλη απόφαση.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου είναι πολλοί. Στην ουσία είναι ένας συγκερασμός συνθηκών και της αλληλεπίδρασής τους στο «γίγνεσθαι» του ατόμου από τη νηπιακή ακόμα ηλικία. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, μια υποτυπώδης «επαγγελματική» συμπεριφορά μπορεί να εντοπιστεί από πολύ νωρίς στη ζωή ενός παιδιού και ίσως να είναι κι εκείνη που θα επικρατήσει και αργότερα, όταν, ως έφηβος πια, θα χρειαστεί να πάρει την απόφαση για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει.

Ο ρόλος του γονιού για την επιλογή επαγγέλματος του παιδιού

 Η δική μας θέση επομένως είναι ότι το επαγγελματικό προφίλ έχει αρχίσει-και θα πρέπει- να καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία. Και ενώ η ατομικότητα και η κοινωνικότητα θεωρούνται απαραίτητες συνθήκες για την ανατροφή του παιδιού, η σημασία της επαγγελματικής του ταυτότητας έχει παραγνωριστεί. Ο συνδυασμός των ατομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα είναι εκείνες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υφίστανται προκειμένου το παιδί να δομήσει ένα υποτυπώδες-ακόμα- επαγγελματικό προφίλ. Στην απόρριψη ή την εδραίωση αυτού του προφίλ τον πιο σημαντικό ρόλο έχει το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον με όλες τις παραμέτρους που τα διέπουν. Και εννοείται η ύπαρξη στοχοθεσίας ή μη έγκειται στην κατάλληλη (κοινωνική) παιδεία και εκπαίδευσης εν γένει, καθώς και στις εμπειρίες που αποκομίζει το νεαρό άτομο από αυτές.

Στο βίντεο συζητάμε παρέα με τη Ντίνα Μαρκοπούλου, Σύμβουλο Παιδοψυχολογίας & Επ.Προσανατολισμού
dina.markopoulou@yahoo.gr

Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Η Επαγγελματική Ανάπτυξη του Ατόμου και οι Σχετικές Θεωρίες. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Συλλογικό έργο (Επιμέλεια Μ.Κασσωτάκης), Αθήνα: Δάρδανος σσ. 101-166.

Κατσανέβας, Θ. (2009). Ο χρυσός κανόνας για επιλογές σταδιοδρομίας. Αθήνα: Πατάκης

Είναι τα πρώτα μας γενέθλια & γιορτάζουμε μαζί! Επιπλέον -35% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή με τον κωδικό "Birthday"!