Ποιοι είμαστε

Οι Νοηματίστριες είμαστε μία ομάδα από δύο παιδαγωγούς με αγάπη για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Γνωριστήκαμε στα μαθήματα της ΕΝΓ και αφού ολοκληρώσαμε την εκμάθησή της, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε το κοινό μας όνειρο, τη διάδοση της νοηματικής γλώσσας.

Τα προγράμματα που έχουμε δημιουργήσει απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, τα οποία καλούμε να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο της επίσημης γλώσσας της Κοινότητας των Κωφών. Μέσα από δραστηριότητες, κατασκευές και πολλά παιχνίδια, μαθαίνουμε διάφορες έννοιες στη νοηματική και παράλληλα ευαισθητοποιούμε μικρούς και μεγάλους σε ζητήματα κώφωσης και γενικές αναπηρίες.

Τα προγράμματά μας αφορούν μία πρώτη επαφή με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η διαδικασία υλοποίησης τους είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης που οδηγεί με έναν φυσικό τρόπο στην αποκλειστική χρήση της ΕΝΓ τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους.

Τα εργαστήρια βασίζονται σε τυπικές διαδικασίες, που ενισχύουν τη φυσική ροή σε ένα απόλυτα βιωματικό πρόγραμμα. Παράλληλα, αξιοποιείται οπτικό υλικό σχετικό με λεξιλόγιο στη νοηματική, απτικά μέσα ενίσχυσης των μαθημένων εννοιών, κινησιολογικές δραστηριότητες εξοικείωσης, ατομικές και ομαδικές κατασκευές. Στη λήξη κάθε συνάντησης, ανταλλάσσουμε απόψεις και εκφράζουμε τα συναισθήματά μας σχετικά με την εμπειρία του «να μιλάς χωρίς να μιλάς».

Εξειδικεύσεις

  • Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
    Παιδιά

Υπηρεσίες

  • Ομαδικά Εργαστήρια σε Σχολεία
  • Ομαδικά Εργαστήρια σε ΚΔΑΠ
  • Ομαδικά Εργαστήρια σε Συλλόγους γονέων
  • Ομαδικά Εργαστήρια σε Δήμους
  • Ομαδικά Εργαστήρια σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών
  • Ομαδικά Εργαστήρια σε Εταιρείες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Τα προγράμματά μας είναι τα μοναδικά που αφορούν μία πρώτη επαφή με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε παιδιά. Η διαδικασία υλοποίησης τους είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης που οδηγεί με έναν φυσικό τρόπο στην αποκλειστική χρήση της ΕΝΓ τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους.

Στοιχεία επικοινωνίας