Ποιοι είμαστε

Το Ergotherapy for kids είναι ένα πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά από ηλικίες 0-18 ετών. Η  ιδέα  για  την  ίδρυση  του  ξεκίνησε από την Θεώνη Καραμπετιάν,Παιδιατρική  Εργοθεραπεύτρια,  με  αφορμή  την  ανάγκη  για  παροχή  ολοκληρωμένων  θεραπευτικών  υπηρεσιών  σε  παιδιά  και  γονείς.  Συγκεκριμένα,  παρέχονται εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση, παιδοψυχολογική υποστήριξη, πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων. Στο  κέντρο  θα  βρείτε  μία διεπιστημονική  ομάδα που  απαρτίζεται από εξειδικευμένους, έμπειρους θεραπευτές, τους  οποίους  χαρακτηρίζει η αγάπη  για την ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών!   Δίνεται  έμφαση στην φυσικότητα της μάθησης και στην  συνεργασία  με τους γονείς εκπαιδεύοντας τους και παρέχοντας συμβουλές γύρω από την ανάπτυξη των παιδιών τους και τις μεθόδους παρέμβασης που ακολουθούνται.

Εξειδικεύσεις

 • Αυτισμός

 • Καθυστέρηση ομιλίας

 • Προωρότητα

 • Καθυστέρηση ανάπτυξης

 • Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας

 • Μαθησιακές δυσκολίες

 • Τροφική επιλεκτικότητα

 • Θεραπεία συμπεριφοράς
  Παιδιά Έφηβοι

 • Συμβουλευτική
  Παιδιά Γονείς

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Εποπτείες θεραπευτών
 • Σεμινάρια