Ποιοι είμαστε

Φιλοσοφία

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα τέλειο σύστημα διεργασιών και λειτουργιών, μέρη του οποίου είναι το ψυχοδιανοητικό, σωματικό και πνευματικό. Γνωρίζουμε ήδη ότι για την αποδοτική σωματική λειτουργία του, ο οργανισμός έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες στο εσωτερικό του, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες (ομοιόσταση). Κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς, για να μπορέσει ο άνθρωπος ως όλον να εξελίσσεται και να είναι πλήρως λειτουργικός, χρειάζεται να εκπαιδεύσει την ψυχοδιανοητική ευελιξία του ώστε, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες, τα μέρη του συστήματος να είναι σε δυναμική ισορροπία.

Η Dynamic Equilibrium System ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2002 στην Αγγλία, από τον Νίκο Φραγκιά, με γραφεία ανάπτυξης σε Ελλάδα, Κύπρο, Ντουμπάι, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Αμερική (Σικάγο). Συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς, καθώς προστίθενται στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της ερευνητές και επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι παρεμβάσεις της Dynamic Equilibrium System αποτελούν σημείο αναφοράς ως μετεκπαίδευση σε ήδη επαγγελματίες υγείας, θεραπευτές, ψυχολόγους, coaches, fitness instructors, επιχειρησιακά και οικογενειακά συστήματα, και σε όσους έχουν ως βασικό αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία και την προσωπική τους ανάπτυξη. Στόχος μας είναι μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις παρεμβάσεις που προσφέρουμε, να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό του ατόμου, τις ιδιαιτερότητές του, να αγκαλιάσουμε τις αδυναμίες και να οδηγήσουμε σε μια εξελικτική πορεία ανάπτυξης, χωρίς εμπόδια και αναστολές, τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα και οντότητα. Εκπαιδεύουμε το «εγώ» να αλληλεπιδρά εξελικτικά και υγιώς με το «εμείς» σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς.

Εξειδικεύσεις

 • Εκπαίδευση στο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός)
  Ενήλικες

 • Εκπαίδευση σε Micro Expressions & Body Language (Μικροεκφράσεις προσώπου και Γλώσσα Σώματος)
  Ενήλικες

 • Εκπαίδευση σε Κλινική Ύπνωση
  Ενήλικες

 • Εξειδικευμένη Εκπαίδευση σε Επαγγελματίες Υγείας
  Ενήλικες

 • Εξειδικευμένη Εκπαίδευση σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
  Ενήλικες

 • Εταιρικές εκπαιδεύσεις σε Πωλήσεις, Διαπραγματεύσεις, Public Speaking, Profiling, Επικοινωνία, Culture Change κα.
  Ενήλικες

 • 4Elements Systemic Coaching
  Ενήλικες

 • Systemic NLP Interventions
  Ενήλικες

 • Emotional Analysis & Behavioral Profiling
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική NLP για εφήβους
  Ενήλικες

 • Οικογενειακή Θεραπεία
  Ενήλικες

 • NLP & Coaching Supervision
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης με εφαρμογή του NLP
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης με εφαρμογή του NLP
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αναγνώρισης Μικροεκφράσεων και Γλώσσας Σώματος – Πιστοποιημένα από το Paul Ekman International (PEI)
 • Εταιρικές Εκπαιδεύσεις
 • Ατομικές Συνεδρίες (θεραπευτικές, NLP Coaching)
 • Ομαδικές συνεδρίες (θεραπευτικές, NLP Coaching)
 • Ατομικές Συνεδρίες (Wellbeing Coaching)
 • Ομαδικές συνεδρίες (Wellbeing Coaching)
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Supervision για επαγγελματίες
 • Mentoring για επαγγελματίες
 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Σεμινάρια

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Παγκόσμια αναγνωρισμένο πτυχίο από τον διεθνή οργανισμό της INLPTA (International NLP Trainers Association).

Παγκόσμια αναγνωρισμένο πτυχίο από τον διεθνή οργανισμό της INLPTA (International NLP Trainers Association).

Συνδυασμός NLP (Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού) με την τέχνη της ανάγνωσης μικροεκφράσεων και γλώσσας σώματος (Micro Expressions & Body Language) και του Profiling.

Διεθνής ΜΚΟ με σκοπό την εξάπλωση του NLP μέσω κοινωνικής προσφοράς σε διάφορα πρωτόκολλα.

INLPTA, ANLP, Meta International, Paul Ekman International

Οι συνεργάτες μας