Ποιοι είμαστε

Τα Αγαπωκύματα είναι μία ιδέα των παιδαγωγών, Μαριάννας Τσαμάνδουρα και Μαρίας Χαβάκη. Συστάθηκαν το 2017 ύστερα από χρόνια ενασχόλησή τους με παιδιά σε ποικίλα πλαίσια και της κοινής τους αγάπης για το ελεύθερο αισθητηριακό παιχνίδι. Έκτοτε πραγματοποιούν δράσεις παιχνιδιού σε ομάδες με παιδιά και γονείς/φροντιστές με στόχο την παιγνιώδη, πολυτροπική, δημιουργική έκφραση, απασχόληση, ψυχαγωγία και αλληλεπίδραση παιδιών – φροντιστών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελεύθερο παιχνίδι που λερώνει, ενεργοποιεί ολόκληρο το  σώμα και  τις  αισθήσεις.

Εξειδικεύσεις

 • Sensory Play
  Παιδιά Ενήλικες Βρέφη

 • Messy Play
  Παιδιά Ενήλικες Βρέφη

 • Clay Play
  Παιδιά Ενήλικες

 • Θεατρικό Παιχνίδι
  Παιδιά Ενήλικες

 • Messy Παιχνιδοτράγουδα
  Παιδιά Ενήλικες Βρέφη

 • Messy Θεατρικοπαιχνίδια
  Παιδιά Ενήλικες

 • Προφορική Αφήγηση Ιστοριών (Story telling)/
  Παιδιά Βρέφη

Υπηρεσίες

 • Ατομικό παιχνίδι (messy, sensory, clay, παιχνιδοτράγουδα) για παιδιά (δια ζώσης/ εξ αποστάεως)
 • Ατομικό παιχνίδι(messy, sensory, clay, παιχνιδοτράγουδα) για παιδιά-φροντιστές (δια ζώσης/ εξ αποστάεως)
 • Ομάδες παιχνιδιού (messy, sensory, clay, παιχνιδοτράγουδα, θεατρικοπαιχνίδια) για παιδιά (δια ζώσης/ εξ αποστάεως)
 • Ομάδες παιχνιδιού (messy, sensory, clay, παιχνιδοτράγουδα, θεατρικοπαιχνίδια) για παιδιά – φροντιστές (δια ζώσης/ εξ αποστάεως)
 • Δημιουργικά παιχνίδια για παιδιά σε πάρτι/κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Ομάδες λερωμάτων για ενήλικες
 • Δράσεις σε σχολεία/συλλόγους (messy, sensory, clay play, παιχνιδοτράγουδα, θεατρικοπαιχνίδια)
 • Δράσεις μουσικοκινητικών παιχνιδιών
 • Δράσεις προφορικής αφήγησης παραμυθιών - Παιχνιδο-Ιστορίες
 • Δημιουργία κουτιών με αιθητηριακά παιχνίδια (sensory box)

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Στην προσπάθεια μας να πραγματοποιήσουμε μία δράση αισθητηριακού παιχνιδιού με φροντιστές και παιδιά παρατηρήσαμε την εμψυχωτική ανάγκη για ‘παιχνίδια ενεργοποίησης’ τα οποία θα προετοίμαζαν το σώμα για το αισθητηριακό παιχνίδι που θα ακολουθούσε. Σε δεύτερο επίπεδο με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούνταν ομαδικό κλίμα και οικειότητα στα μέλη της ομάδας. Έτσι λοιπόν η ιδέα αυτή πήρε μορφή αντλώντας τεχνικές από τις πολλαπλές βιωματικές εκπαιδεύσεις μας πάνω στο θεατρικό παιχνίδι, τα παιχνιδοτράγουδα και την εμψύχωση ομάδων, η ένωση των παιχνιδοτράγουδων με το messy/sensory play, το θεατρικό παιχνίδι  με το messy/sensory play ταίριαξε αρμονικά. Οι δικές μας καινοτόμες δράσεις φέρουν το όνομα «Messy Παιχνιδοτράγουδα» και «Μessy Θεατρικοπαιχνίδια».

Οι συνεργάτες μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Χάρτης για Κρήτη, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Κρήτη, Ελλάδα