Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Συνθετική- Συστημική Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή θεραπεία, 2022
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Συνθετική – Συστημική Συμβουλευτική , 2021
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Μεταπτυχιακό:

Ψυχολογία, 2017
University of East London

Εκπαίδευση:

Συντονισμός Γονέων - Σχολές Γονέων, 2023
F.I.E.P

Διαχείριση και υποστήριξη παιδιών, γονέων και ατόμων με αναπτυξιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες, 2022
Marte Meo Practiotioner

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οργανωσιακή Ψυχολογία, 2021
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική Πρακτική, 2020

Εργασιακή Εμπειρία

Συμβουλευτική γονέων στο κέντρο ειδικής αγωγής «Λογοcare»

«Εκπαιδευτήρια Αργύρη – Λαιμού»

Απασχόληση στο «Χαμόγελο Του Παιδιού»

Ιδιωτικά ατομική θεραπεία ενηλίκων , θεραπεία εφήβων, θεραπεία παιδιών, θεραπεία ζεύγους, οικογενειακή θεραπεία υπό εποπτεία

Πρακτική Άσκηση Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Χαμηλού Κόστους
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

Υπηρεσίες

  • Play Therapy σε παιδιά
  • Ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη
  • Ειδικές τιμές σε ανέργους

Στοιχεία επικοινωνίας

Ζωή Παστού

Τηλέφωνο:

Χάρτης για Ίριδος 26, Χαλάνδρι, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Ίριδος 26, Χαλάνδρι, Ελλάδα