Εκπαίδευση

Πτυχίο:

B.A. in Psychology, 1990
Τhe American College of Greece - Deree College

Master NLP Practitioner,,
NLP University

Μεταπτυχιακό:

Μ.Sc. in Child Psychology, 2004
University of Central Lancashire U.K

Πιστοποιήσεις:

Combined Certificate in Counselling Skills and Therapeutic Counselling, 2000
Τhe Counselling and Psychotherapy Central Awarding Body U.K.

Εργασιακή Εμπειρία

Θεραπευτικές ατομικές  συνεδρίες

Εξειδικεύσεις

 • Αγχώδεις Διαταραχές
  Παιδιά Ενήλικες

 • Διατροφικές διαταραχές
  Παιδιά Ενήλικες

 • Εξαρτήσεις
  Παιδιά Ενήλικες

 • Διαχείριση συναισθηματικού και παιδικού τραύματος
  Παιδιά Ενήλικες

 • Διαχείριση σχέσεων
  Ζεύγος Οικογένεια

 • Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
  Έφηβοι

 • Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
  Παιδιά Έφηβοι

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Εκπαιδεύσεις για εταιρίες
 • Σεμινάρια

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που εφαρμόζει τα πρωτόκολλά του NLP και που δίνει στους εφήβους έγκαιρα τα εφόδια για να διαχειρίζονται με ευελιξία την πορεία προς το στόχο τους, την επαγγελματική τους προοπτική και τα μελλοντικά βήματα στη ζωή τους.

Εξειδικευμένες τεχνικές με το σύστημα NLP που:

α. διευκολύνουν τη διαδικασία του διαβάσματος,

β. βοηθούν  τους μαθητές να αποκτήσουν αποτελεσματικές δεξιότητες οργάνωσης του διαβάσματος τους και της προετοιμασίας τους για τις τελικές εξετάσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα,

γ. βοηθούν τους μαθητές  να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το άγχος τους.