Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Τμήμα Μαιευτικής, 2019
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εργασιακή Εμπειρία

 • Αίθουσα τοκετών 
 • Νοσηλεία νεογνών στη ΜΕΝΝ
 • Νοσηλεία γυναικολογικών και μαιευτικών περιστατικών

 

 • Νοσηλεία μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών
 • Καρδιοτοκογράφημα εγκύων
 • Παρακολούθηση κυήσεων 
 • Συμβουλευτική Θηλασμού

 

 • Συγγραφή άρθρων περιγεννητικής περιόδου
 • Σεμινάρια προετοιμασίας γονεϊκότητας

 

Εξειδικεύσεις

 • Συμβουλευτική θηλασμού
  Ενήλικες

 • Σεμινάρια προετοιμασίας γονεϊκότητας
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική περιποίησης νεογνού
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις λεχωίδας και νεογνού