Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Τμήμα Γλωσσολογίας, 1977
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό:

History, 1988
University College London (School of Slavonic and East European Studies)

Post Graduate Diploma:

Counselling, 2011
University of Strathclyde

Εργασιακή Εμπειρία

1982-1983 έως 1989-1990

1990 έως 1996

Υπουργείο Παιδείας, 1996 έως 1999

Σχολή Μωραΐτη, Τμήμα ΙΒ, 1999-2000 έως 2013-2014

 • Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εργασία εστιασμένη στην υποστήριξη του εφηβικού πένθους μέσα στο σχολικό πλαίσιο, 1999-2000 έως 2013-2014
 • Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 2009 έως σήμερα

Βιβλία

Εξειδικεύσεις

 • Συμβουλευτική Ζεύγους
  Έφηβοι Ενήλικες

 • Συμβουλευτική Γονέων
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική Οικογένειας
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική Ανάπτυξης (προσωπικής και επαγγελματικής)
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική Πένθους
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική Άγχους, Πανικού και Στρες
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακές συνεδρίες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Στοιχεία επικοινωνίας