Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Μαιευτική, 1995
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Εκπαιδεύσεις & Πιστοποιήσεις:

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Σχολική Ψυχολογία, 2012
E-Learning Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

Απόκτηση Τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας , 2015
IBCLC

Εργασιακή Εμπειρία

Νομαρχία Αθηνών, 1999-2010

 • Διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων  στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας Επαγγελματικών Λυκείων

 • Υποστήριξη γυναικών και γονέων στην εγκυμοσύνη,  μητρότητα, γονεϊκότητα, θηλασμό

 • Περιγεννητική yoga 

Βιβλία

Εξειδικεύσεις

 • Εκπαίδευση επαγγελματιών
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική θηλασμού
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα νεογνού, βρέφους, νηπίου
  Ενήλικες

 • Προγεννητική προετοιμασία (εγκυμοσύνη, τοκετός, γονεϊκότητα, θηλασμός)
  Ενήλικες

 • Περιγεννητική yoga
  Ενήλικες

 • Διδασκαλία
  Έφηβοι Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακές συνεδρίες
 • Επισκέψεις κατ’ οίκον
 • Σεμινάρια
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Εκπαιδεύσεις γονέων
 • Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας

Διακρίσεις & Καινοτομίες

To 2015 δημιουργήσαμε ένα κέντρο με αρχικό σκοπό την προώθηση του θηλασμού και ταυτόχρονα την ολιστική προσέγγιση της υποστήριξης κάθε σύγχρονης γυναίκας, οικογένειας καθώς και των γονέων ευρύτερα.

Τριήμερα σεμινάρια, ημερίδες και online μαθήματα για επαγγελματίες υγείας και περιγεννητικής φροντίδας πάνω στον θηλασμό και την γονεϊκότητα.

Στοιχεία επικοινωνίας