Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2008
Τμήμα Νομικών Σπουδών

Μεταπτυχιακό:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2013
Τμήμα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Μετεκπαιδεύσεις:

Διαπίστευση στην Εμπορική και Οικογενειακή Διαμεσολάβηση,
IMC Canada, ΥΔ

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ,
IMC Canada, Pepperdine University, ΚΕΔΙΠ, ΙΝΚΔΘ

Διαπίστευση στις Διαπραγματεύσεις ,
Harvard Law School, Academy of Professional Negotiators

Εργασιακή Εμπειρία

 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Συναινετικό διαζύγιο
 • Συνεπιμέλεια – σχεδιασμός της συνεπιμέλειας και σύνταξη συμφωνητικού συνεπιμέλειας
 • Οικογενειακή και εμπορική διαμεσολάβηση
 • Διαπραγματεύσεις

Βιβλία

Εξειδικεύσεις

 • Οικογενειακό δίκαιο
  Ενήλικες

 • Συνεπιμέλεια
  Γονείς

 • Οικογενειακή διαμεσολάβηση
  Ενήλικες

 • Διαπραγματεύσεις
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Νομική συμβουλευτική
 • Ατομικές συνεδρίες
 • Συνεδρίες οικογενειακής διαμεσολάβησης

Στοιχεία επικοινωνίας

Χάρτης για Βρυούλων 2, Νέα Σμύρνη, Greece

Διεύθυνση:

Βρυούλων 2, Νέα Σμύρνη, Greece