Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ιατρική Σχολή , 2012
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδεύσεις:

Neonatal Life Support, 2020
European Resuscitation Council

Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού «Μιλένα Ρούζκοβα», 2017

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής και Χρήσης A.E.D., 2017
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού, 2014
Γ.Ν.Α. «Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα»

BLS/AED Provider Cource, 2014
European Resuscitation Council

Εργασιακή Εμπειρία

 • Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
 • Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου

Εξειδικεύσεις

 • Εξειδίκευση στην Παιδιατρική
  Παιδιά

Υπηρεσίες

 • Παιδιατρική εξέταση οξέων και χρόνιων περιστατικών/ Παιδιά, Διά ζώσης
 • Παρακολούθηση αύξησης και ανάπτυξης/ Παιδιά, Διά ζώσης
 • Διενέργεια εμβολιασμών/ Παιδιά, Διά ζώσης
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση/ Παιδιά, Διά ζώσης
 • Χορήγηση βεβαιώσεων & πιστοποιητικών/ Παιδιά, Διά ζώσης
 • Υποστήριξη του μητρικού θηλασμού/ Ενήλικες, Διά ζώσης & online
 • Συμβουλευτική γονέων/ Ενήλικες, Διά ζώσης & online
 • Προγεννητική συμβουλευτική / Ενήλικες, Διά ζώσης & online
 • Επισκέψεις κατ’οίκον κατά περίσταση / Παιδιά, Διά ζώσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Χάρτης για Αίνου 5, Αθήνα 116 31, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Αίνου 5, Αθήνα 116 31, Ελλάδα