Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Παιδαγωγική Ακαδημία, 1984
Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης

Επιστήμες Υγείας, 2004
Πανεπιστήμιο Jyväskylä

Μεταπτυχιακό:

Σεξουαλική Αγωγή, 2004
Πανεπιστήμιο Jyväskylä

Πολιτική θεωρία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2013
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορικό:

, 2010
Πανεπιστήμιο Ελσίνκι

Εργασιακή Εμπειρία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1993-2012

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2012-2018

Πανεπιστήμιο Jyväskylä, 2020 έως τώρα

Βιβλία

Γερούκη, Μ., Βιταλάκη, Ε., Τριαματάκη, Α. & Μαυράκη, Δ. (2020). Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
Γερούκη, Μ., Βιταλάκη, Ε., Τριαματάκη, Α. & Μαυράκη, Δ. (2020). Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
Γερούκη, Μ. (2011). Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο. Θεωρία και πράξη – Οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις Μαραθιά
Γερούκη, Μ. (2011). Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο. Θεωρία και πράξη – Οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις Μαραθιά

Εξειδικεύσεις

  • Σεξουαλική Αγωγή – Διαφυλικές Σχέσεις
    Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες Εκπαιδευτικοί

Υπηρεσίες

  • Διαδικτυακά σεμινάρια
  • Podcast
  • Ομαδικό μάθημα
  • Εκπαιδεύσεις για σχολεία
  • Σεμινάρια

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Σεξουαλική Υγεία / Εκπαιδευτικό υλικό: Παίζω με το Φρίξο, 2019