Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ιστορία και Αρχαιολογία, 2011
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επικοινωνία και ΜΜΕ, 2018
ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό:

Παλαιοανθρωπολογία και Ανθρώπινη Εξέλιξη, 2016
Πανεπιστήμιο Τυμβέργης, Γερμανία

Ειδική Αγωγή, 2021
Διεθνές πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Εκπαιδεύσεις:

Πιστοποιημένη Δασκάλα και θεραπέυτρια Yoga , 2017
Yoga Vidya Tübingen

Πιστοποιημένη θεραπεύτρια Αyurveda, 2018
Ayurveda and Marma Therapy

Πιστοποιημένη Fertility Yoga, Bad Meinberg, 2015
Yoga Academy

Πιστοποιημένη Birth and Bereavement doula SBD, 2019

Mindset Instructor & Training spez. in Psychosomatic Diseases (Women & Children),

Διαπολιτισμική Αγωγή, 2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Post & Prenatal Yoga, 2015
Yoga Vidya

Mama & Baby Yoga, 2019
Yoga Vidya

Ενεργειακή θεραπεύτρια Reiki, 2016
Prana and Chakra Healing

Εργασιακή Εμπειρία

 • Εκμάθηση Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα.

 • 2011 έως σήμερα

 • 2019 έως σήμερα

 • Διαδικτυακές συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές, στην προετοιμασία σύλληψης, εγκυμοσύνης, ανώδυνου τοκετού και λοχείας.
 • Διαδικτυακές συνεδρίες και σεμινάρια για την ενίσχυση της ψυχικής και ορμονικής ισορροπίας και την ολιστική θεραπεία Ορμονικών και ψυχικών προβλημάτων.

 • Στα κέντρα Vhs-FBS- Yoga Lounce-Yoga Vidya-Yoga Glück, στο Tübingen, 2012- έως σήμερα.

Εξειδικεύσεις

 • Αγχώδεις Διαταραχές
  Παιδιά Ενήλικες

 • Ορμονικές διαταραχές
  Ενήλικες

 • Προετοιμασία σύλληψης και τοκετού
  Ενήλικες

 • Διαχείριση και αποβολή ψυχοσωματικού άγχους
  Παιδιά Ενήλικες

 • Θεραπεία σωματικών (μυοσκελετικών) και ψυχικών προβλημάτων
  Παιδιά Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Εκπαιδεύσεις για εταιρείες
 • Σεμινάρια
 • Εργαστήρια γονιμότητας
 • Εργαστήρια ψυχικής και ορμονικής ισορροπίας

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Ξεκίνησα τα εργαστήρια ορμονικής ισορροπίας  με στόχο να μάθουν οι γυναίκες  να εξισορροπούν μόνες τους τις ορμονικές διαταραχές μέσα από τις πρακτικές του Yoga, Ayurveda & mindfulness.

Στοιχεία επικοινωνίας

Χάρτης για Βαϊνιά, Βαϊνιά 722 00, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Βαϊνιά, Βαϊνιά 722 00, Ελλάδα