Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Τµήµα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), 2011
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό:

Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής, 2015
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργασιακή Εμπειρία

 • Μαθήματα ατομικά ομαδικά
 • Περισσότερα από 300 ζεύγη γονέων και παιδιών ανά έτος

 • Μαθήματα ατομικά ομαδικά
 • Περισσότερα από 50 γυναίκες

 • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Birthlight
 • Διδασκαλία Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Birthlight σχετικά µε τη Βρεφική & Νηπιακή
  Κολύμβηση

Εξειδικεύσεις

 • Βρεφική & Νηπιακή Κολύμβηση
  Παιδιά Ενήλικες

 • Κολύμβηση για παιδιά µε αναπηρία
  Παιδιά

 • Κολύμβηση για άτοµα µε φοβία στο νερό
  Παιδιά Ενήλικες

 • Άσκηση στην Εγκυμοσύνη & Λοχεία
  Ενήλικες

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Σεμινάρια Δια Ζώσης, Online Εξ Αποστάσεως και Μικτής μορφής
 • Εκπαιδεύσεις για εταιρείες

Στοιχεία επικοινωνίας