Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, 2007
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό:

Master of Arts in Linguistics: Psycholinguistics & Neurolinguistics (Ψυχογλωσσολογία και Νευρογλωσσολογία), 2019
Vrije Universiteit Brussel

Πιστοποιήσεις:

Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον, 2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Qualified Teacher Status Certificate (QTS), 2018
Department for Education, United Kingdom

Εργασιακή Εμπειρία

Σχολεία της Ολλανδίας σε συνεργασία με τον οργανισμό Anglia NL, 2018 μέχρι και σήμερα

 • Προετοιμασία παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για την απόκτηση της πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα
 • Συμμετοχή σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις

Ιδιαίτερα Μαθήματα, 2005 έως και σήμερα

 • Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές όλων των επιπέδων (παιδιά & έφηβοι)
 • Μοντεσσοριανή μέθοδος με σκοπό την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Κέντρο εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας στο Βέλγιο: Kids&Us, 2017-2019 

 • Δημιουργική απασχόληση με σκοπό την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά βρεφικής ηλικίας (1-2 ετών) με συμμετοχή γονέων στην τάξη (ομαδικά μαθήματα)

Κέντρο Ξένων Γλωσσών, 2009-2015

 • Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές όλων των επιπέδων (παιδιά & έφηβοι)
 • Επιμέλεια Κειμένων και Βιβλίων Γραμματικής

 • Στρατηγικές προαγωγής της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών
 • Ανάπτυξη του λόγου τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής
 • Συμβουλευτική: Προσχολική γλωσσική ανάπτυξη και απερχόμενες μαθησιακές δυσκολίες
 • Στρατηγικές ανάπτυξης του γραπτού λόγου ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών
 • Ειδική Αγωγή: Τρόποι δημιουργικής γραφής και δραστηριότητες ανάπτυξης της επικοινωνίας

Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων και άρθρων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα

 • Επιμόρφωση και συμβουλευτική σε υποψήφιους συμμετέχοντες σε θέματα ψυχικής υγείας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης του παιδιού

Εξειδικεύσεις

 • Διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  Παιδιά Έφηβοι

 • Δυσλεξία
  Παιδιά Έφηβοι

 • Γλωσσική Ανάπτυξη του Παιδιού
  Παιδιά Βρέφη

 • Learn through Play-Παιδιά βρεφικής ηλικίας (1-2 χρονών)
  Παιδιά

 • Εκπαιδευτική Συμβουλευτική
  Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Διαδικτυακά Σεμινάρια

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Σύμβουλος στο μηνιαίο διαδικτυακό σεμινάριο 70 ωρών με τίτλο «Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία: Ο ρόλος των γονέων στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η θεωρία της «σκαλωσιάς» (scaffolding) και η θεωρία της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development)», που διοργανώθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. υπό την επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου