Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Τμήμα Εργοθεραπείας, 2020
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εργασιακή Εμπειρία

«Νοημάθηση» – «My Little Academy»

 • Αξιολόγηση περιστατικών
 • Δημιουργία και εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος

 • Αξιολόγηση περιστατικών
 • Δημιουργία και εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος

 • Παρακολούθηση περιστατικών
 • Ανάληψη περιστατικών
 • Δημιουργία και εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος

 • Παρακολούθηση περιστατικών
 • Ανάληψη περιστατικών
 • Δημιουργία και εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος

 • Παρακολούθηση περιστατικών
 • Ανάληψη περιστατικών
 • Δημιουργία και εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος

Εξειδικεύσεις

 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
  Παιδιά Ενήλικες

 • The Greenspan Floortime Approach
  Παιδιά

 • Δυσγραφία
  Παιδιά

 • Yoga για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες
  Παιδιά

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Podcast
 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Ήλια Λέφα

Τηλέφωνο:

Χάρτης για Ορτανσιας 8, Πόρτο Ράφτη, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Ορτανσιας 8, Πόρτο Ράφτη, Ελλάδα