Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ψυχολογία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό:

Οργανωτική & Οικονομική Ψυχολογία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μετεκπαιδεύσεις & Πιστοποίηση:

Συστημική Ψυχολογική Αξιολόγηση ,
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους ,
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία «Λόγω Ψυχής»

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία σε Θέματα LGBTQI+ ,
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία «Λόγω Ψυχής»

Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια ,
Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία & 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Παιγνιοθεραπεία (Σεμινάρια) ,
Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο «Το ‘Ερμα»

Διδάσκων (Parenting Educator) του Διεθνούς Οργανισμού “Attachment Parenting International”,

Εργασιακή Εμπειρία

Υπηρεσίες

  • Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Ζεύγους
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Ομαδική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
  • Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Γιώργος Μπρεκουλάκης

Τηλέφωνο:

Ιστοσελίδα:

http://www.brekoulakis.gr/

Χάρτης για Λεωφόρος Κηφισίας 103, Αθήνα 115 23, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Κηφισίας 103, Αθήνα 115 23, Ελλάδα