Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2007
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διπλώματα / Πιστοποιήσεις:

Βοηθός Mητρότητας (Full Spectrum Doula),
Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας

Prenatal & Postnatal Yoga,
Françoise Freedman από την Birthlight Αγγλίας

Prenatal & Postnatal Yoga, Εκπαίδευση στο σύστημα B•earth,
από την Ιωάννα Βαλιώτη, μαία και Εκπαιδεύτρια Περιγεννητικής Yoga

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Γονέων,
Attachment Parenting International και τις Lysa Parker & Barbara Nicholson

Εργασιακή Εμπειρία

2016 έως σήμερα, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

2017 έως σήμερα, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

 • Quality Assurance Coordinator 
 • Quality Assurance Analyst
 • Customer Relationship Management Supervisor

Βιβλία

Υπηρεσίες

 • Σεμινάρια
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Σεμινάρια/ Εργαστήρια για γονείς (Parents Academy Facilitator)
 • Σεμινάρια/ Εργαστήρια για εγκύους
 • Εμψυχώτρια Παιχνιδιών που προάγουν την Σύνδεση & την Ομαδικότητα
 • Ομιλίες σε Συνέδρια Ημερίδες / Διημερίδες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Ένας πλήρης οδηγός προετοιμασίας τοκετού 8 εβδομάδων (https://bearth.gr/birth-your-story/)

12 στρατηγικά σχεδιασμένες ενότητες με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για κάθε γονέα https://www.facebook.com/parenting.reparenting

-> Parenting & Reparenting games, “Παίζουμε αλλιώς! Παίζουμε μαζί!” – παιχνίδια όπου όλοι κερδίζουν!

Στοιχεία επικοινωνίας

Χάρτης για Δημοκρατίας 73, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 73, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα