Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2007
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εργασιακή Εμπειρία

2016 έως σήμερα, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

2017 έως σήμερα, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

  • Quality Assurance Coordinator 
  • Quality Assurance Analyst
  • Customer Relationship Management Supervisor

Βιβλία

Υπηρεσίες

  • Σεμινάρια
  • Διαδικτυακά σεμινάρια
  • Ατομικό μάθημα
  • Ομαδικό μάθημα

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Στοιχεία επικοινωνίας

Φωτεινή Μελετάκη

Τηλέφωνο:

Χάρτης για Δημοκρατίας 73, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 73, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα