Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Μαιευτική, 2019
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μεταπτυχιακό:

Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα, σε εξέλιξη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εκπαιδεύσεις:

Προετοιμασία και υποστήριξη των γονέων στην περιγεννητική περίοδο, 2019
Σωματείο “ΕΥΤΟΚΙΑ”

Εργασιακή Εμπειρία

 • Στελέχωση τμήματος κυήσεων υψηλού κινδύνου
 • Καρδιοτοκογραφία εγκύων
 • Στελέχωση τμήματος λεχωίδων
 • Συμβουλευτική θηλασμού

 • Συγγραφή άρθρων περιγεννητικής περιόδου
 • Σεμινάρια προετοιμασίας γονεϊκότητας

 • Στελέχωση τμήματος λεχωίδων

 • Τοκετοί 
 • Συμβουλευτική θηλασμού και λοχείας
 • Νοσηλεία Μαιευτικών και Γυναικολογικών περιστατικών

Εξειδικεύσεις

 • Συμβουλευτική θηλασμού
  Ενήλικες

 • Σεμινάρια προετοιμασίας γονεϊκότητας
  Ενήλικες

 • Συμβουλευτική περιποίησης νεογνού
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις λεχωίδας και νεογνού

Στοιχεία επικοινωνίας