Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Φιλόλογος- Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 2015
Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκπαιδεύσεις:

Συστημική- Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, 2021
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Σχέσεων

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 2021
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Σχέσεων

Σεμινάρια:

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Η θεραπεία της Δυσλεξία και ΔΕΠΥ με θεραπεία DAVIS, 2019
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Σχέσεων

Πένθος και Συμβουλευτική: Τεχνικές για τη διαχείριση της απώλειας, 2018
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Σχέσεων

Ψυχικό Τραύμα και Σώμα, 2022
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Σχέσεων

Εργασιακή Εμπειρία

  • Μέσω αυτοσχεδιασμών και αλληλεπίδρασης των ατόμων, αναδεικνύονταν τα θέματα του εκάστοτε ατόμου
  • 100 συναντησεις

  • Θεραπευτικές συναντήσεις ατομικές και σε ομάδες
  • Περισσότερες από 400 συναντήσεις

  • Θεραπευτικές συναντήσεις ατομικές και σε ομάδες
  • Περισσότερες από 300 συναντήσεις

Υπηρεσίες

  • Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας σε Εφήβους Δια ζώσης και Online
  • Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας σε Ενήλικες Δια ζώσης και Online

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς, έχοντας κύριο στόχο την ανάδυση του ρόλου που μπορούν να έχουν στη διαδρομή των παιδιών τους, κατά τη διάρκεια εξετάσεων. Διαχωρισμός θέσης μεταξύ γονέα και δασκάλου-καθηγητή.