Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης , 2016
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό:

Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και τη Ψυχική Υγεία, 2022
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπαιδεύσεις:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Σχολική Ψυχολογία», 2021
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εργασιακή Εμπειρία

 • Άσκηση ψυχοθεραπευτικών/συμβουλευτικών συνεδριών
 • Χορήγησης και αξιολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών (Τεστ Νοημοσύνης, Τεστ Προσωπικότητας)
 • Τηλεφωνικά Intake (σύντομη λήψη ιστορικού ατόμων που αιτούνται ψυχολογικής υποστήριξης)
 • Συμμετοχή στη διασυνδετική κλινική/ψυχολογική εξέταση (συνεργασία με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την Ψυχιατρική Κλινική και το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα)

 • Διδασκαλία των εξής μαθημάτων: Γενική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Παιδική Λογοτεχνία, Παιδαγωγική- Νηπιαγωγική, Εικαστικά
 • Εισήγηση σεμιναρίων ποικίλης θεματολογίας: Παιδικό Ιχνογράφημα, Μέθοδοι ενίσχυσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών, Διαχείριση συναισθημάτων, Επικοινωνία εντός της οικογένειας, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύνταξη Βιογραφικού

 • Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων
 • Διαμόρφωση ενός ασφαλούς πλαισίου για τα παιδιά
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών (εκπαιδευτικός, κοινωνικός και ψυχοσυναισθηματικός τομέας)
 • Ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα και την πρόοδο των παιδιών
 • Συνεργασία με τους γονείς ώστε να ακολουθείται κοινή αντιμετώπιση σε θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί στο χώρο του σχολείου και του σπιτιού

 • Σχεδιασμός και παροχή εξατομικευμένων παρεμβάσεων (σε παιδί 3 ετών με αναπτυξιακή καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς)
 • Εφαρμογή του γενικού προγράμματος σπουδών, προσαρμοσμένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του μαθητή
 • Διδασκαλία βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ζωής
 • Αξιολόγηση της προόδου του μαθητή (εκπαιδευτικός, κοινωνικός και ψυχοσυναισθηματικός τομέας)
 • Ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα και την πρόοδο του παιδιού
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες του παιδιού τους
 • Συνεργασία με τους γονείς με στόχο την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης, την εφαρμογή αυτών, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και το σχεδιασμό τροποποιήσεων

Εξειδικεύσεις

 • Αυτοβελτίωση
  Παιδιά Ενήλικες

 • Διαχείριση του τραυματικού άγχους
  Παιδιά

 • Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί
  Παιδιά

 • Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια
  Παιδιά

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Σεμινάρια
 • Ομάδες γονέων
 • Podcasts
 • Courses Online

Στοιχεία επικοινωνίας

Δέσποινα Αθανασίου

Τηλέφωνο:

Ιστοσελίδα:

https://magapawgr.blogspot.com/