Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2001
American College of Thessaloniki (ACT)

Μεταπτυχιακό:

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2005
Athens Laboratory of Business Administration (ALBA)

Πιστοποίηση:

Σύμβουλος Ariston Test, 2014
Computer Academy

Εργασιακή Εμπειρία

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε εφήβους & ενήλικες 
 • Μαθησιακό προφίλ για την αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση 
 • Ενδυνάμωση, καθοδήγηση και οργάνωση δράσεων με στόχο την επαγγελματική χαρά και επιτυχία
 • Εργαστήρια και ατομικές συνεδρίες ενσυναίσθησης
 • Συνεργασίες με επιχειρήσεις για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού & διαχείριση σχέσεων)

 • Επιλογή Προσωπικού (αγγελίες, βιογραφικά, συνεντεύξεις, αξιολογήσεις)
 • Εκπαίδευση
 • Budget & Forecast
 • Reporting
 • Δημιουργία, διαχείριση & ενημέρωση βάσεων δεδομένων
 • Προφίλ Θέσεων Εργασίας
 • Εσωτερικές Διαδικασίες 
 • Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Διαχείριση συμβάσεων εργασίας

 • Επιλογή Προσωπικού (αγγελίες, βιογραφικά, συνεντεύξεις, αξιολογήσεις)
 • Εκπαίδευση
 • Budget & Forecast
 • Reporting
 • Δημιουργία, διαχείριση & ενημέρωση βάσεων δεδομένων
 • Προφίλ Θέσεων Εργασίας
 • Εσωτερικές Διαδικασίες 
 • Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
 • Ετήσιο προληπτικό check-up εργαζομένων
 • Συμμετοχή σε οργανωτικές προτάσεις/ αποφάσεις
 • Διαχείριση διαφόρων θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τήρηση φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων προσωπικού

 • Επιλογή Προσωπικού για το Πρόγραμμα Προστασίας για την προσφυγική κρίση

Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ, μέλος της Μπήτρος Συμμετοχικής, Γραμματέας Διοίκησης & Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού, 2001 – 2008

 • Γραμματειακή υποστήριξη Διευθύνοντος Συμβούλου & Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διαχείριση ετήσιας άδειας, υπερωριών & bonus προσωπικού
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διαχείριση νέων θέσεων εργασίας
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
 • Τήρηση φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων προσωπικού
 • Reporting

Βιβλία

Εξειδικεύσεις

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Έφηβοι Ενήλικες

 • Μαθησιακές Δυσκολίες
  Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες

 • Επαγγελματική ενδυνάμωση
  Ενήλικες

 • Ενσυναίσθηση
  Έφηβοι Ενήλικες

 • Επιλογή προσωπικού
  Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση σχέσεων προσωπικού
  Επιχειρήσεις

 • Συμβουλευτική Εργασιακών Σχέσεων, Mobbing (η Ηθική Παρενόχληση στον χώρο εργασίας) ή/και Εργασιακού Bullying.
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακές συνεδρίες
 • Podcast
 • Εργαστήρια
 • Ομιλίες
 • Συνεργασίες με εταιρίες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 δημιούργησε και συντόνισε ομάδα εθελοντών με στόχο την ενισχυτική διδασκαλία και την ψυχική ενδυνάμωση εφήβων της περιοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας