Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2001
American College of Thessaloniki (ACT)

Μεταπτυχιακό:

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2005
Athens Laboratory of Business Administration (ALBA)

Πιστοποίηση:

Σύμβουλος Ariston Test, 2014
Computer Academy

Εργασιακή Εμπειρία

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε εφήβους & ενήλικες 
 • Μαθησιακό προφίλ για την αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση 
 • Ενδυνάμωση, καθοδήγηση και οργάνωση δράσεων με στόχο την επαγγελματική χαρά και επιτυχία
 • Εργαστήρια και ατομικές συνεδρίες ενσυναίσθησης
 • Συνεργασίες με επιχειρήσεις για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού & διαχείριση σχέσεων)

 • Επιλογή Προσωπικού (αγγελίες, βιογραφικά, συνεντεύξεις, αξιολογήσεις)
 • Εκπαίδευση
 • Budget & Forecast
 • Reporting
 • Δημιουργία, διαχείριση & ενημέρωση βάσεων δεδομένων
 • Προφίλ Θέσεων Εργασίας
 • Εσωτερικές Διαδικασίες 
 • Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Διαχείριση συμβάσεων εργασίας

 • Επιλογή Προσωπικού (αγγελίες, βιογραφικά, συνεντεύξεις, αξιολογήσεις)
 • Εκπαίδευση
 • Budget & Forecast
 • Reporting
 • Δημιουργία, διαχείριση & ενημέρωση βάσεων δεδομένων
 • Προφίλ Θέσεων Εργασίας
 • Εσωτερικές Διαδικασίες 
 • Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
 • Ετήσιο προληπτικό check-up εργαζομένων
 • Συμμετοχή σε οργανωτικές προτάσεις/ αποφάσεις
 • Διαχείριση διαφόρων θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τήρηση φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων προσωπικού

 • Επιλογή Προσωπικού για το Πρόγραμμα Προστασίας για την προσφυγική κρίση

Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ, μέλος της Μπήτρος Συμμετοχικής, Γραμματέας Διοίκησης & Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού, 2001 – 2008

 • Γραμματειακή υποστήριξη Διευθύνοντος Συμβούλου & Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διαχείριση ετήσιας άδειας, υπερωριών & bonus προσωπικού
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διαχείριση νέων θέσεων εργασίας
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
 • Τήρηση φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων προσωπικού
 • Reporting

Εξειδικεύσεις

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Έφηβοι Ενήλικες

 • Μαθησιακές Δυσκολίες
  Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες

 • Επαγγελματική ενδυνάμωση
  Ενήλικες

 • Ενσυναίσθηση
  Έφηβοι Ενήλικες

 • Επιλογή προσωπικού
  Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση σχέσεων προσωπικού
  Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακές συνεδρίες
 • Podcast
 • Εργαστήρια
 • Ομιλίες
 • Συνεργασίες με εταιρίες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 δημιούργησε και συντόνισε ομάδα εθελοντών με στόχο την ενισχυτική διδασκαλία και την ψυχική ενδυνάμωση εφήβων της περιοχής.