Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 2006
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπαιδεύσεις:

Yoga ενηλίκων, YogaWorks TT,

Yoga για παιδιά, Rainbow TT,

Prenatal & postnatal yoga, Birthlight TT,

Family yoga, Rainbow TT,

Toddler yoga, Birthlight TT,

Baby swimming, Birthlight TT ,

Εργασιακή Εμπειρία

Εξειδικεύσεις

 • Yoga
  Ενήλικες

 • Prenatal & postnatal yoga
  Παιδιά Ενήλικες

 • Kids yoga
  Παιδιά

 • Family yoga
  Παιδιά Ενήλικες

 • Baby swimming
  Παιδιά

Υπηρεσίες

 • Ατομικό μάθημα
 • Ομαδικό μάθημα
 • Διαδικτυακό μάθημα
 • Μάθημα σε εταιρείες

Στοιχεία επικοινωνίας