Εκπαίδευση

Εκπαιδεύσεις:

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο Angelic Reiki, Institute of Cosmic Fire, 2017,

Πιστοποίηση στην Υπνοθεραπεία, Astral Aspera Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Κλινικής Ύπνωσης, 2018,

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια “Attached at the Heart Parenting Program”, Attached Parenting International, 2018,

Πιστοποίηση “Continual Professional Development of Chakras & Meridians A & B level”, Diego Sanchez Foundation,, HARMONIZE, Diego Sanchez, Dipl. ABT (NCCAOM), C.P. (AOBTA), LMT, MIRSS (UK), 2019,

Πτυχίο στο Coaching & Ηγεσία, Global Academy of Coaching, 2020,

Εκπαίδευση στο Mindfulness, Harmony & Creativity, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 2020,

Εκπαίδευση στο Compassion, Harmony & Creativity, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 2020 ,

Εκπαίδευση “The virtues of virtual coaching”, International Coach Federation, 2021,

Εκπαίδευση στις Βασικές Δεξιότητες Coaching & στην Ανάπτυξη πόρων και Δυναμικού, Universal Trainings, 2021,

Πτυχίο στο Executive Coaching, Jungian Coaching School, 2021,

Πιστοποίηση στην Ψυχοενεργειακή Θεραπεία (Advancement of Healing as a Healer / chakra Technician of the Body Mirror System of Healing & Self – Knowledge), The Brofman Foundation for the Advancement of Healing, 2021,

Gelstat Coaching in Business & Organization , Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, 2022,

Εργασιακή Εμπειρία

 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνιών marketing
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης
 • Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων
 • Διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων για συνεντεύξεις από τα μέσα ενημέρωσης

 • Επικοινωνία με Προμηθευτές
 • Υποστήριξη καταστημάτων στο Εμπορικό Κύκλωμα
 • Παρακολούθηση Εμπορικών Καρτελών Προμηθευτών
 • Τοποθέτηση παραγγελιών

 • Διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Σύνταξη & Αρχειοθέτηση επαγγελματικών εγγράφων
 • Εφαρμογή συστημάτων διοικητικού περιεχομένου
 • Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορα events εντός και εκτός εταιρείας

 • Εκπαίδευση στις ειδικές διαδικασίες άφιξης και αναχώρησης των αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση αεροπορικών κρίσεων.
 • Επικοινωνία και διαχείριση επιβατών και πελατών.

 • Διαχείριση των καθημερινών διοικητικών καθηκόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ
 • Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών κέρδους

Εξειδικεύσεις

 • Ατομικές Συνεδρίες High Emotional Coaching
  Ενήλικες

 • Ολιστική Πνευματική Εκπαίδευση στα CHAKRAS
  Ενήλικες

 • Σεμινάρια Αυτογνωσίας
  Ενήλικες

 • Workshops Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης & Εκπαίδευσης soft skills #theSuccessfulYOU
  Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Ομαδικά σεμινάρια δια ζώσης
 • Εκπαιδεύσεις για εταιρείες
 • Retreats Πνευματικής και Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Το 2021  συνδυάζοντας τις γνώσεις και την πολυετή μου εμπειρία  στις ολιστικές και ψυχοθεραπευτικές εκπαιδεύσεις, καθώς και στο coaching, δημιούργησα το High Emotional Coaching. Το High Emotional Coaching μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων ενεργειακών και mindful ασκήσεων στοχεύει στη Συναισθηματική Ηγεσία και Συναισθηματική Ενδυνάμωση. Καθοδηγώ και υποστηρίζω άνδρες και γυναίκες  όλων των ηλικιών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών κλάδων να γίνουν Ηγέτες του Εαυτού τους και να βρουν την απόλυτη ισορροπία στον συναισθηματικό τους κόσμο. Στα σεμινάρια μου συνδυάζω την ολιστική – ενεργειακή και πνευματική μου εμπειρία με τις κατάλληλες δυναμικές coaching ερωτήσεις και αναπνευστικές ασκήσεις με στόχο την ολιστική προσέγγιση και ενδυνάμωση της ανθρώπινης Ύπαρξης.