Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Bachelor σε Business Management & Organizational Psychology,
American College of Greece

Μεταπτυχιακό:

Master of Social Science,
University of Birmingham, UK

Διδακτορικό:

Ph.D, Human Resource Development,
University of Georgia, USA

Πιστοποιήσεις:

NLP Master Trainer,
NLP University, Santa Cruz, California,

USA Success Factor Modelling,
Dilts Strategy Group, USA

TMSDI,
Margerison McCann, UK

Εργασιακή Εμπειρία

Από το 1998 η εξειδικευμένη εφαρμογή του συστήματος Nευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) σε όλα τα πλαίσια της καθημερινότητας.

 • Ανάπτυξη εξειδικεύσεων NLP
 • Ερευνητικά προγράμματα 
 • Εφαρμοσμένες  προσεγγίσεις

Εξειδικεύσεις

 • Neuro - Linguistics, Education Protocol
  Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες

 • Success Factor Modeling – Building the mindset for new paradigm shifts in personal, social and professional life
  Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες

Υπηρεσίες

 • Προγράμματα πιστοποίησης στο σύστημα NLP για επαγγελματίες και ιδιώτες
 • Εξειδικευμένα προγράμματα εφαρμογής NLP σε mindset growth για προσωπική αποτελεσματικότητα
 • Εξειδικευμένα προγράμματα εφαρμογής NLP σε mindset growth και επαγγελματική διάκριση
 • Ατομικές συνεδρίες με εφαρμογές τεχνικών του συστήματος NLP
 • Ομαδικές συνεδρίες με εφαρμογές τεχνικών του συστήματος NLP
 • Διαδικτυακές συνεδρίες με εφαρμογές τεχνικών του συστήματος NLP
 • Εξειδικευμένα mastermind groups Success Factor Modeling
 • Mentoring για Επαγγελματίες

Διακρίσεις & Καινοτομίες

Από το 1998 η ανάδειξη της επιστημονικής οντότητας του συστήματος Νευρο Γγωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και η σύνδεσή του με συναφείς επιστήμες (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Νευροεπιστήμες, Ανθρωπολογία) και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Η πλαισίωση της ομάδας της nlpgreece® με επαγγελματίες  ειδικοτήτων όπως ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ιατροί,  εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, σύμβουλοι επικοινωνίας, νομικοί , διαπραγματευτές, κοκ) για την εξειδικευμένη εφαρμογή του συστήματος NLP στην οικογένεια στην εκπαίδευση, στη προσωπική εξέλιξη, στην επαγγελματική διάκριση στην υγεία.

Η συνεργασία με πανεπιστήμια επιστημονικές κοινότητες, για την εφαρμογή και την εξειδίκευση του συστήματος NLP σε επαγγελματικούς κλάδους. 

Η συνεργασία με Ευρωπαϊκούς  και διεθνείς φορείς και οργανισμούς για την συνεχή μελέτη και άντληση συμπερασμάτων αναφορικά στις εφαρμογές του συστήματος NLP στη συνεχή μελέτη της διακριτής αποτελεσματικότητας και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προσεγγίσεων.  

Στοιχεία επικοινωνίας