Περιγραφή

Όπως ένα παιδί μεγαλώνει σωματικά, αποκτά καινούργιες αισθητηριακές και κινητικές δεξιότητες (π.χ. μπορεί να μείνει σε καθιστή θέση, να μπουσουλήσει, να περπατήσει) και αναπτύσσεται γνωστικά, βιώνει δηλαδή αλλαγές στις ικανότητες  κατανόησης- αντίληψης, σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης της γλώσσας, αντίστοιχα βιώνει μεταβολές και στην ψυχολογική του ανάπτυξη. Αρχίζει να διαφοροποιεί τον εαυτό του από το περιβάλλον, να εντοπίζει τα μόνιμα και σταθερά χαρακτηριστικά που συγκροτούν μια αντίληψη για τον εαυτό του, βιώνει μεταβολές στον τρόπο που μπορεί να αλληλεπιδρά με τα άλλα πρόσωπα, τα συναισθήματα που βιώνει και τον τρόπο που μπορεί να τα διαχειρίζεται.

Ψυχολογική ανάπτυξη παιδιού από τη βρεφική έως τη νηπιακή ηλικία

Σε κάθε ηλικιακή φάση, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλάζουν έντονα οι ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού. Έρχονται, λοιπόν, και ψυχολογικά διαφορετικές ανάγκες του παιδιού στο προσκήνιο.

Από τη βρεφική έως τη νηπιακή ηλικία ένα παιδί περνά από μια φάση απόλυτης εξάρτησης, σε μια φάση εξερεύνησης, δράσης και πειραματισμού με το περιβάλλον φτάνοντας σε μια ηλικιακή φάση με έντονη διεκδίκηση και διαπραγμάτευση των ορίων.

Στη βρεφική ηλικία για παράδειγμα, ένα παιδί έχει ανάγκη την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και εναρμονισμένη στις ανάγκες του ανταπόκριση από το άτομο που το φροντίζει, ώστε να κατακτήσει την ασφάλεια διαμορφώνοντας έναν ασφαλή δεσμό με τους γονείς. Ωστόσο, η ίδια στάση σε ένα παιδί νηπιακής ηλικίας που διαπραγματεύεται έντονα τα όρια και τείνει να τα ξεπερνά δεν είναι το ίδιο βοηθητική. Συχνά, λοιπόν, οι γονείς βρίσκονται σε σύγχυση ως προς το ποια στάση χρειάζεται να κρατήσουν και τι χρειάζεται ένα παιδί ανάλογα με τη φάση της ανάπτυξής του, καθώς ένας τρόπος που είναι βοηθητικός σε μια περίοδο της ανάπτυξης μπορεί να φέρνει ένα μπλοκάρισμα σε μια επόμενη, μη διευκολύνοντας την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν είναι:

  • Πώς μπορεί να ανταποκρίνεται ο γονιός στις μεταβολές αυτές;
  • Τι χρειάζεται ένα παιδί στην κάθε φάση της ανάπτυξης;
  • Ποια γονεϊκή στάση διευκολύνει το παιδί στην κάθε αναπτυξιακή φάση;

Τι θα μάθεις στη συζήτησή μας με την Τάνια Θεοχαρίδου, Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Msc:

– για τα στάδια ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδιού από τη βρεφική έως τη νηπιακή ηλικία
– για τις ψυχολογικές ανάγκες που είναι κυρίαρχες στην κάθε αναπτυξιακή φάση
– για τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να διευκολύνουν και να ενισχύουν την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού
– για το πώς χρειάζεται να διαφοροποιείται η γονεϊκή στάση ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση του παιδιού

Ομιλητές

Τάνια Θεοχαρίδου

Τάνια Θεοχαρίδου

Αναπτυξιακή Ψυχολόγος MSc

Η Τάνια Θεοχαρίδου είναι Αναπτυξιακή Ψυχολόγος. Όνειρό της είναι μέσα από την εσωτερική αναζήτηση οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τον αυθεντικό τους εαυτό και να μπορούν να ζουν μια ζωή πιο ολοκληρωμένη.

Διαβάστε περισσότερα