Περιγραφή

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ δημοτικού είναι μια χρονική περίοδος που δημιουργεί άγχος τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Μέχρι το παιδί να μάθει να γράφει και να διαβάζει βιώνει τεράστια πίεση από το σχολικό και από το οικογενειακό περιβάλλον. Αν ένα παιδί είναι πιο μικρό σε ηλικία ή αντιμετωπίζει δυσκολίες τότε η εκμάθηση γίνεται ακόμη πιο στρεσογόνος.

Γραφή & Ανάγνωση: Τι χρειάζεται για την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού

Η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης προϋποθέτουν την ύπαρξη της φωνολογικής ενημερότητας, δηλαδή να μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτό που ακούμε, να το αναγνωρίσουμε, να το σπάσουμε σε κομμάτια και να το ξανασυνδέσουμε. Αν δυσκολευόμαστε σε κάτι από τα παραπάνω, τότε πιθανόν να εμφανίσουμε δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και αυτό να δημιουργήσει περισσότερο άγχος, απογοήτευση και μαθησιακές δυσκολίες.

Πότε έχουμε επιτυχή αναγνωστική λειτουργία;

Η ανάγνωση προσδιορίζεται από δύο βασικές λειτουργίες την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση έχει να κάνει με την αναγνώριση και μετατροπή των συμβόλων-γραμμάτων σε φωνολογικό κώδικα. Χρειάζεται καλή οπτική αντίληψη, επαρκή εργαζόμενη μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας, γρήγορη ανάκληση και καλή φωνολογική ενημερότητα. Η κατανόηση της λέξης, της πρότασης ή του κειμένου που αναγνώσθηκε προϋποθέτει γρήγορη ανάκληση, επαρκή σημασιολογία, σημασιολογική μνήμη και νοητική αναπαράσταση αρχικά της κάθε λέξης που διαβάστηκε και έπειτα ολόκληρης της πρότασης. Συνεπώς, όταν αυτές οι δύο λειτουργίες δρουν παράλληλα τότε έχουμε επιτυχή αναγνωστική λειτουργία.

Σε αυτό το βίντεο…

Η Γεωργία Βασιλογιαννακοπούλου λογοθεραπεύτρια και δημιουργός των χώρων ειδικών θεραπειών «λόγου_παίγνια» στην Καλαμάτα και στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας μιλά για την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού, για όσα παιδιά πάνε φέτος στο δημοτικό.

Τι θα μάθεις για την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού;

– Για τα αναπτυξιακά ορόσημα που πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά από 5 έως 6 ετών.

– Για το πότε είναι έτοιμο να πάει στην Α’ δημοτικού.

– Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προετοιμάσουμε το παιδί για την Α’ Δημοτικού.