Πίνακας περιεχομένων

Τι σημαίνει σχολική προετοιμασία;

Όταν μιλάμε για σχολική προετοιμασία, αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο σωματικής, κινητικής, γλωσσικής, γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκοινωνικής ωριμότητας που το παιδί χρειάζεται να έχει κατακτήσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου.

Όταν, για παράδειγμα, ένα παιδί έχει αναπτύξει (στο βαθμό που μπορεί) την ανεξαρτησία του, αυτό του δίνει την ικανότητα να μπορεί να συμμετέχει σε ένα δομημένο πλαίσιο, όπως είναι αυτό του σχολείου, και να μπορεί να συνεργαστεί τόσο με συνομήλικούς του όσο και με ενήλικες. Με άλλα λόγια,  βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπεται να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα ή γνώση, αβίαστα. 

Σχολική προετοιμασία

Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί το παιδί για να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον;

Υπάρχει μια σειρά από ικανότητες που χρειάζεται να έχει κατακτήσει ένα παιδί σε αυτό το ηλικιακό φάσμα για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις κοινωνικές και σχολικές απαιτήσεις. Παρόλα ταύτα, δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής ή κάποια συμφωνημένα πρότυπα συμπεριφορών που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα ή μη του παιδιού. Εξάλλου κάθε παιδί μεγαλώνει μοναδικά και ξεχωριστά και αυτό χρειάζεται πάντα να το θυμόμαστε, ώστε να αποφεύγεται η σύγκριση μεταξύ των παιδιών. 

Γιατί είναι σημαντική η σχολική προετοιμασία;

Σαφέστατα όσο πιο προετοιμασμένο είναι ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει η σχολική μετάβαση και να ξεκινήσει το παιδί με αυτοπεποίθηση την εμπειρία του στο σχολείο. Έχοντας αυτοπεποίθηση, το παιδί νιώθει πιο έτοιμο και η σχολική του πρόοδος αρχίζει να μπαίνει σε μια ροή χωρίς να δημιουργούνται κενά.

Λέγοντας κενά δεν αναφερόμαστε τόσο στο ακαδημαϊκό κομμάτι, όσο στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να νιώθει δυνατό και έτοιμο να εξερευνήσει και να ανακαλύψει, καθώς και να έχει ένα εσωτερικό κίνητρο για όλη αυτή την εξέλιξη.

Πότε ξεκινά η καλλιέργεια δεξιοτήτων του παιδιού;

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια διαφορετικών δεξιοτήτων ξεκινάει ήδη από τη βρεφική ηλικία κυρίως μέσω του παιχνιδιού. Μεγαλώνοντας, αυτή η ανάπτυξη επιτυγχάνεται και μέσω της θετικής ενθάρρυνσης και παρότρυνσης του παιδιού να εξερευνήσει και να ανακαλύψει. Επομένως, η σχολική προετοιμασία του παιδιού θα λέγαμε πως ξεκινάει πολύ πριν το παιδί βρεθεί με τη σχολική του τσάντα στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου.

Κάπου εδώ, αξίζει να αναφερθεί πως τόσο ο ρόλος των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για την διευκόλυνση της προσαρμογής των μαθητών. Η συνεργασία των ανθρώπων που περιβάλλουν το παιδί (οικογένεια- εκπαιδευτικοί) καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε εμπόδιο παρουσιάζεται στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

Αθηνά Συντυχάκη-Θάνου

Αθηνά Συντυχάκη-Θάνου

Παιδαγωγός Πρώιμης ηλικιακής Παρέμβασης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Η Αθηνά Συντυχάκη- Θάνου σπούδασε στο τμήμα Προσχολική αγωγής και Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο University of Derby, όπου ειδικεύτηκε στην Συμβουλευτική και στη Σχολική Ψυχολογία. Η διπλωματικής της έρευνα με τίτλο «Relationships - cohabitation and childbearing by same-sex couples: A Qualitative Research of thoughts, concerns and opinions of primary school teachers» βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό. Εργάστηκε ως παιδαγωγός στο Δήμο Ηρακλείου τα τελευταία 9 χρόνια ενώ παράλληλα ασχολείται και ατομικά με παιδιά στο δημιουργικό και εκπαιδευτικό κομμάτι. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής καθώς και το σεμινάριο του αποτελεσματικού δασκάλου. Εθελόντρια στο Χαμόγελο του Παιδιού και στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, την καθιστά ενεργή στο κοινωνικό σύνολο και στην ανάγκη της για κατανόηση και αναγνώριση του κόσμου των παιδιών. Οι γονείς αποτελούν τον συνδετικό και ταυτόχρονα πολύτιμο κρίκο, για την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τις γνώσεις και την εμπειρία της ειδικού.