Πίνακας περιεχομένων

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι προφανές ότι επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών. Παράλληλα, όμως, επιδρούν και στην ψυχολογική ανάπτυξή τους. Για αυτόν τον λόγο, είναι κρίσιμο για τα ίδια, οι γονείς να διαχειριστούν αυτήν την κατάσταση και να τα βοηθήσουν ιδιαίτερα με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. 

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε ένα σύνολο διαταραχών που χαρακτηρίζονται από σημαντικά ελλείμματα στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (APA). Οι κατηγορίες των δυσκολιών αυτών είναι: δυσκολίες λόγου και ομιλίας, δυσκολίες γραπτού λόγου, δυσκολίες μαθηματικού λόγου και άλλες δυσκολίες. 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Βοήθησε το παιδί σου να χτίσει την αυτοπεποίθησή του

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών στην ψυχοσύνθεση των παιδιών;

 • κίνδυνος εκφοβισμού (bullying)
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • κατάθλιψη
 • άγχος
 • αρνητική αυτό-εικόνα
 • κοινωνική απομόνωση
 • άρνηση για το σχολείο

(Papanastasiou, 2018), (Ek, Westerlund, Holmber & Fernell, 2008), (Glazzard, 2010), (Aro, Eklund, Eloranta, Ahonen & Rescorla, 2022)

Πώς μπορούν οι γονείς να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους με μαθησιακές δυσκολίες;

Ενημερωθείτε για τη μαθησιακή δυσκολία του παιδιού

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να γνωρίζετε επαρκώς τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί σας, προκειμένου να κατανοήσετε αυτό που κλίνεται να αντιμετωπίσει. Μιλήστε και επικοινωνήστε με έναν ειδικό παιδαγωγό για να σας ενημερώσει πλήρως.

Παρατηρήστε το παιδί σας

Όταν το παιδί σας διαβάζει, μείνετε δίπλα του, παρατηρήστε το και «ακούστε» τις σκέψεις του. Έτσι, θα αποκτήσετε μία εικόνα για την αυτό-εικόνα του και τις αυτοπεποίθησή του. Για παράδειγμα, μπορεί να το ακούσετε να λέει: “Είμαι τόσο χαζός. Το έκανα πάλι λάθος”. 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Βοήθησε το παιδί σου να χτίσει την αυτοπεποίθησή του

Βοηθήστε το να οργανωθεί

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στην οργάνωση τόσο του χώρου διαβάσματος όσο και στο ίδιο το διάβασμα. Φτιάξτε μαζί του ένα πλάνο που θα πρέπει να ακολουθεί πριν ξεκινήσει το διάβασμα. Για παράδειγμα:

 1. Συμμαζεύω το γραφείο μου.
 2. Βλέπω το πρόγραμμά μου.
 3. Διαλέγω τα βιβλία και τα τετράδια που θα χρειαστώ.
 4. Καταγράφω τη σειρά, με την οποία θα τα διαβάσω.
 5. Σβήνω ό,τι ολοκληρώνω.
 6. Ετοιμάζω την τσάντα μου για την επόμενη μέρα.

Μάθετε στο παιδί να αποφεύγει τις συγκρίσεις

Με βάση την κοινωνική ψυχολογία, ένας άνθρωπος για να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα θα πρέπει να συγκριθεί με το υπόλοιπο σύνολο (Hogg & Vaughan, 2010). Το ίδιο συμβαίνει και με ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκρίνεται με τους συμμαθητές του και διακρίνει τις διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το διάβασμα (π.χ. υπογραμμισμένα, περισσότερος χρόνος, κ.τ.λ.) και την επίδοση. Αυτό που μπορείτε να του πείτε, είναι ότι το κάθε παιδί χρησιμοποιεί τεχνικές που το βοηθούν,  είτε φαίνονται είτε όχι. Σκοπός είναι ο καθένας να βοηθάει τον εαυτό του.

Επιβραβεύστε τη διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα

“Η προσπάθεια μετράει!”. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, αλλά το υποτιμάμε; Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, θα έρθει πολλές φορές αντιμέτωπο με διορθωμένο γραπτό, με χαμηλούς βαθμούς και παρατηρήσεις από τον δάσκαλο. Δεν πρέπει, όμως, αυτό να ματαιώσει την προσπάθειά του. Σαν γονείς, πρέπει να επιβραβεύετε την προσπάθεια που καταβάλλει, έτσι ώστε να χτίσει τη δική του νοοτροπία στο διάβασμα, που θα ενισχύει την προσπάθεια και την αυτό-βελτίωσή του.

Ενισχύστε την προσωπική του ανάπτυξη

Μην εστιάζετε μόνο στην ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού σας. Βοηθήστε το να ανακαλύψει άλλα ταλέντα του και ενδιαφέροντα που δεν επηρεάζονται από τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά μπορεί να είναι κάποιο άθλημα, χορός, μουσική, ρομποτική, κ.α.  

(Flannery, 2023) (Papanastasiou, 2018)

Ιωάννα Τρικούπη-Μπάγια

Ιωάννα Τρικούπη-Μπάγια

Ψυχολόγος MSc

Η Ιωάννα Τρικούπη-Μπάγια είναι ψυχολόγος και έχει δημιουργήσει τη σελίδα @easyparenting_GR στο Instagram με στόχο όλοι οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές οδηγίες σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Μεγάλο μου όνειρο είναι να εκπαιδεύω γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για κάθε δοκιμασία που θα συναντήσουν.

Διαβάστε περισσότερα

American Psychological Association (APA). Learning disability. Ανακτήθηκε από: https://dictionary.apa.org/learning-disability  

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A. K., Ahonen, T., & Rescorla, L. (2022). Learning disabilities elevate children’s risk for behavioral-emotional problems: Differences between LD types, genders, and contexts. Journal of learning disabilities55(6), 465-481.

Ek, U., Westerlund, J., Holmberg, K., & Fernell, E. (2008). Self‐esteem in children with attention and/or learning deficits: the importance of gender. Acta Paediatrica97(8), 1125-1130.

Flannery, S. (2023). How to Help Kids With a Learning Disorder Build Confidence. Ανακτήθηκε από: https://childmind.org/article/how-to-help-kids-with-a-learning-disorder-build-confidence/ 

Glazzard, J. (2010). The impact of dyslexia on pupils’ self‐esteem. Support for learning25(2), 63-69.

Hogg, A., M., & Vaughan, G. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Papanastasiou, F. (2018). The Psychological Implication of Learning Disabilities. Acta Psychopathol Vol.4 No.1:1