Ως Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists), η 27η ημέρα του Οκτώβρη. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, την προώθηση, την εξέλιξη και τον εορτασμό του επαγγέλματος της Εργοθεραπείας τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Τι είναι όμως η Εργοθεραπεία; Ποιους αφορά;

Όλη η φιλοσοφία της Εργοθεραπείας μπορεί να συνοψιστεί σε μια φράση: «Η Εργοθεραπεία προσπαθεί να κάνει ό,τι δεν είναι λειτουργικό, λειτουργικό!».

Η Εργοθεραπεία ανήκει στα επαγγέλματα υγείας. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με σωματικές, νευρολογικές, αναπτυξιακές, ψυχικές, μαθησιακές ή και συναισθηματικές δυσκολίες/διαταραχές, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος.

Στόχος της εργοθεραπείας είναι, μέσα από τη συνειδητή εμπλοκή στο έργο, να προωθήσει την υγεία, την ευεξία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων. Με τον όρο «έργο» νοείται οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτύσσει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του (εργασία, προσωπική φροντίδα, ψυχαγωγία). Επιπλέον, στόχος των εργοθεραπευτών είναι να αυξήσουν στον μέγιστο βαθμό την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, να εξελίξει δεξιότητες, και να παρεμποδίσει την απώλειά τους, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να είναι αυτόνομο και να μπορεί να πάρει μέρος σε ασχολίες σημαντικές για εκείνον, «σκόπιμες δραστηριότητες». Με τον όρο «σκόπιμες δραστηριότητες», εννοούμε τις δραστηριότητες που έχουν νόημα και αξία σε αυτόν που τις δέχεται. Ένα παράδειγμα σκόπιμης δραστηριότητας είναι τα χόμπι που μπορεί να έχει κάποιος ή δραστηριότητες που θα ήθελε να εμπλακεί, όπως διάφορα αθλήματα, κηπουρική, παιχνίδι, εργασία και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί πλέον να το κάνει. Απώτερος σκοπός είναι να γίνει το άτομο λειτουργικό, αυτόνομο, παραγωγικό και να καταστεί ικανό να πετύχει ό,τι επιθυμεί.

Η εργοθεραπεία, ανάλογα με την ειδίκευση που έχει ο κάθε επαγγελματίας, διακρίνεται σε:

 • Παιδιατρική εργοθεραπεία (παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο down, ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, εγκεφαλική παράλυση, ανωριμότητα,  διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ψυχοκινητική καθυστέρηση κ.α.)
 • Ψυχιατρική εργοθεραπεία (παιδιά, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας με ψυχικές ασθένειες, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, διαταραχές συμπεριφοράς, διατροφικές διαταραχές κ.α.)
 • Γηριατρική εργοθεραπεία (άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από Parkinson, άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, κακώσεις, ακρωτηριασμούς, ρευματολογικά νοσήματα, κόπωση, κατάθλιψη κ.α.)
 • Και εργοθεραπεία εξειδικευμένη στον νευρολογικό – ορθοπεδικό τομέα (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Parkinson, όγκοι, εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλική παράλυση)

Ας δούμε λίγο εκτενέστερα την παιδιατρική εργοθεραπεία…

Η εργοθεραπεία βλέπει το παιδί ολιστικά, γι’ αυτό και παρεμβαίνει σε πολλούς τομείς και δεξιότητες του παιδιού, με σκοπό να το καταστήσει λειτουργικό και αυτόνομο στην καθημερινή του ζωή. Ανάλογα, λοιπόν, με την χρονολογική του ηλικία και τις ανάγκες του, ο εργοθεραπευτής μπορεί να παρέμβει στους ακόλουθους τομείς:

Αυτοεξυπηρέτηση

 • Σίτιση
 • Ένδυση – Απόδυση
 • Προσωπική υγιεινή
 • Χρήση WC

Κινητικός Τομέας – Αδρή κινητικότητα

 • Συντονισμός άνω και κάτω άκρων
 • Ισορροπία
 • Ενδυνάμωση

Κινητικός Τομέας – Λεπτή κινητικότητα

 • Λεπτοί χειρισμοί δαχτύλων (σταθερότητα, δύναμη, θέση)

Αισθητηριακός Τομέας

 • Αντίληψη σώματος
 • Ικανότητα επεξεργασίας και αντίληψης των ερεθισμάτων που προέρχονται από το οπτικό, το απτικό (το ιδιοδεκτικό, το αιθουσαίο) και τα άλλα συστήματα

Γνωστικό-Αντιληπτικός Τομέας

 • Επίπεδο διέγερσης
 • Αντίληψη (οπτική – ακουστική)
 • Μνήμη (οπτική – ακουστική)
 • Μίμηση
 • Οργάνωση
 • Συγκέντρωση – Προσοχή
 • Προσανατολισμός χώρου και χρόνου

Ψυχοκοινωνικός Τομέας

 • Βλεμματική επαφή
 • Κοινωνική απόκριση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ακολουθία κανόνων
 • Κοινωνικό παιχνίδι
 • Συναισθηματική επαφή
 • Δεξιότητες αλληλεπίδρασης

Όλα τα παραπάνω ο εργοθεραπευτής τα πετυχαίνει μέσα από το μαγικό κόσμο του «παιχνιδιού». Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως μέσο παρέμβασης, ο εργοθεραπευτής επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των παραπάνω δεξιοτήτων. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο είναι πιο δεκτικά και χαρούμενα, αφού κάνουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο!

Ελισάβετ Μπέντη

Ελισάβετ Μπέντη

Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός

Η Ελισάβετ Μπέντη έχει πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και πτυχίο επιπέδου 5 στην Εργοθεραπεία. Εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες της στον τομέα της Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συνέδρια και εξειδικεύσεις!

Διαβάστε περισσότερα