Σχολική Ετοιμότητα

Η σχολική ετοιμότητα αφορά στην επιτυχή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Σ’ αυτό το ebook θα δούμε τι είναι σημαντικό να έχει κατακτήσει ένα παιδί, σε όλα τα επίπεδα, για να γίνει πιο εύκολα η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο.