Συναισθηματικός Δεσμός

Συναισθηματικός δεσμός, η θεωρία τους είναι συνυφασμένη με τη θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε, επιβιώνοντας μέσα από τη συνύπαρξη – είμαστε θηλαστικά που ζούμε σε ομάδες και αναπτυσσόμαστε σε κοινότητες